Tra cứu luận văn

STT Mã học viên Họ và tên Đề tài GVHD
1 16CH201002 Nguyễn Trọng Đăng NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TRUYỂN HÌNH LAI GHÉP HBBTV VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MINH HỌA TS. Nguyễn Trần Minh Thư
2 16CH201003 Trần Phú Dư KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN ĐÓNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DSBV PGS.TS. Lê Hoài Bắc
3 16CH201004 Nguyễn Xuân Dương HỆ THỐNG TRÍCH XUẤT TỰ ĐỘNG THÔNG TIN TỪ ẢNH CĂN CƯỚC CÔNG DÂN PGS.TS. Phạm Thế Bảo
4 16CH201005 Văn Trung Hiếu Ứng dụng nhận diện khuôn mặt để đánh dấu người rút thẻ ATM không phải là chủ nhân của thẻ TS. Vũ Thanh Hiền
5 16CH201006 Nguyễn Sơn Hóa ỨNG DỤNG LB-CNN CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CẢM XÚC MẶT NGƯỜI PGS.TS. Phạm Thế Bảo
6 16CH201007 Phan Hải Nam Ứng dụng LSTM phát hiện bất thường nhịp tim trong dữ liệu âm tâm đồ PGS.TS. Phạm Tiến Bảo
7 16CH201008 Đào Lê Thảo Nguyên Nghiên cứu, ứng dụng Google Apps phục vụ công tác đào tạo TS. Đặng Trường Sơn
8 16CH201009 Ngô Quang Nhựt Xây dựng hệ thống quản lý ký túc xá thông minh ứng dụng công nghệ RFID TS. Nguyễn Trần Minh Thư
9 16CH201010 Lê Thanh Phong SỬ DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH PHÂN LỚP DỮ LIỆU MẤT CÂN ĐỐI PGS.TS. Lê Hoài Bắc
10 16CH201011 Nguyễn Văn Phúc ỨNG DỤNG HỌC SÂU TRONG PHÂN LOẠI TRÁI CÂY TS. Vũ Thanh Hiền
11 16CH201014 Lê Thái Tú Tiền HỆ THỐNG ĐIỂM DANH HỌC SINH THEO VẾT CHUYỂN ĐỘNG KẾT HỢP NHẬN DẠNG ĐẦU HỌC SINH TRONG VIDEO PGS.TS. Phạm Thế Bảo
12 16CH201015 Nguyễn Quý Tín PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC THEO CHIỀU NGANG ĐỂ TRÍCH XUẤT CÁC TẬP PHỔ BIẾN. TS. Cao Tùng Anh