Thông báo chính sách ưu đãi và học bổng dành cho chương trình cao học 2023

-Giảm 7% học phí toàn khóa đối với cựu sinh viên của Trường; nhóm 5 người trở lên đăng ký cùng lúc hoặc cùng đơn vị công tác; đối với người học là người nước ngoài, khoản giảm này được chia đều và khấu trừ trực tiếp vào học phí của 2 học kì đầu.

Thông báo chính sách ưu đãi và học bổng dành cho chương trình cao học 2022

Giảm 7% học phí toàn khóa đối với cựu sinh viên của Trường, khoản giảm này được chia đều và khấu trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và học kỳ 2.

Thông báo chính sách ưu đãi và học bổng dành cho chương trình cao học 2021

Giảm 7% học phí toàn khóa đối với cựu sinh viên của Trường, khoản giảm này được chia đều và khấu trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và học kỳ 2.