Về Ban Khoa học - Hợp tác - Đào tạo sau đại học

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong quản lý đào tạo sau đại học, hoạt động khoa học - công nghệ, và hợp tác trên các lĩnh vực liên quan đào tạo sau đại học, khoa học - công nghệ của Trường.

- Trưởng ban: PGS.TS Nguyễn Phi Khứ

- Địa chỉ: Tầng trệt khu A, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh , Phường 13, Quận 10, TP. HCM)

- Email: bankhhtdtsdh@huflit.edu.vn

- Điện thoại: (028) 38.632.052 - Ext: 110

1
Căn cứ nhu cầu thực tiễn và quy định của Bộ GDĐT, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo sau đại học, trình Hiệu trưởng xem xét, ban hành.
Tổ chức xây dựng, thẩm định và đánh giá, cập nhật mục tiêu, chương trình, cơ cấu kiến thức và chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo sau đại học phù hợp với nhu cầu kinh tế, xã hội, hội nhập khu vực và quốc tế.
2
3
Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ban hành các quy định của Trường về đào tạo sau đại học; thiết lập các quy trình hướng dẫn thực hiện các quá trình quản lý học vụ trong đào tạo sau đại học.
Xây dựng, tổ chức triển khai các đề án thí điểm mở mới ngành đào tạo, đề án nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Tham gia cùng với các khoa, bộ môn xây dựng, phát triển các mô hình, chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học với các đối tác trong và ngoài nước.
4
5
Tổ chức học bổ sung kiến thức, học chuyển đổi, và các chứng chỉ bồi dưỡng trình độ sau đại học cho các học viên có nhu cầu.
Tổ chức truyền thông, quảng bá tuyển sinh sau đại học; tổ chức học bổ sung kiến thức, các chứng chỉ bồi dưỡng trình độ sau đại học cho nhưng người học có nhu cầu.
6
7
Chủ trì công tác tuyển sinh sau đại học, thường trực của các hội đồng tuyển sinh, coi thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi tuyển và trúng tuyển; quản lý hồ sơ tuyển sinh theo quy định.
Tổ chức nhập học, cấp email và thẻ học viên; tổ chức quản lý hồ sơ, quản lý quá trình học tập và nghiên cứu của người học sau đại học.
8
9
Cùng với các khoa xây dựng, triển khai thực hiện và điều phối kế hoạch dạy, học sau đại học theo từng năm học. Phối hợp với các khoa mời giảng viên, lập thời khoá biểu giảng dạy, học tập và lịch thi các môn học và từng học phần.
Phối hợp với đơn vị quản lý cơ sở, trang thiết bị, bố trí phòng học, sinh hoạt học thuật theo thời khóa biểu của đào tạo sau đại học; tổ chức thực hiện, đáp ứng các yêu cầu phục vụ trong quy trình đào tạo, bồi dưỡng sau đại học theo sự phân cấp của Nhà trường và quy chế hiện hành.
10
11
Đề xuất Hiệu trưởng về yêu cầu xử lý học vụ, xem xét cho học viên cao học và NCS gia hạn, tạm dừng, thôi học tập, nghiên cứu.
Xây dựng quy trình, quản lý việc phân công người hướng dẫn luận văn, luận án; tham mưu thành lập Tiểu ban đánh giá chuyên đề học thuật, Hội đồng đánh giá luận văn, luận án; đề xuất Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng thi tuyển, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng thạc sĩ.
12
13
Quản lý hợp đồng giảng dạy sau đại học; thống kê và xác nhận số giờ giảng của giảng viên giảng dạy sau đại học tại Trường.
Phối hợp với đơn vị đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục thực hiện và xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng dạy-học sau đại học và yêu cầu của bên liên quan, như: doanh nghiệp, người sử dụng lao động, và người học sau đại học.
14
15
Quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử sau đại học; quản lý quá trình dạy học, các tập dữ liệu và quá trình truyền thông về hoạt động đào tạo sau đại học trên cổng thông tin điện tử của Trường.
Phối hợp với đơn vị quản lý công tác sinh viên và các khoa tổ chức lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp và trao bằng cho học viên sau đại học tại Trường.
16
17
Quản lý phôi bằng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan lập thủ tục cấp bằng tốt nghiệp sau đại học của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng, chứng chỉ học tập của học viên sau đại học tại Trường khi có yêu cầu.
Quản lý, lưu trữ bài thi và điểm thi tuyển sinh sau đại học; lưu trữ điểm thi các học phần, thống kê và trình Hiệu trưởng ký lập bảng điểm học tập cuối khóa cho học viên sau đại học. Xác nhận kết quả học tập cho các học viên sau đại học.
18
19
Thực hiện thống kê, báo cáo kịp thời các số liệu về hoạt động đào tạo sau đại học theo yêu cầu của Trường, Bộ GDĐT và các cấp có yêu cầu.