GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Theo Quyết định số 482/QĐ-ĐNT ngày 31/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM)


Triết lý giáo dục
Mưu cầu hạnh phúc và tự do dựa trên nền tảng đạo đức và trí tuệ

Sứ mạng
Sứ mạng của HUFLIT là đào tạo những con người có khả năng học tập suốt đời để trở thành công dân toàn cầu, thích nghi và đóng góp tích cực cho xã hội luôn thay đổi, có ý thức phát triển bản thân, đặc biệt là ngoại ngữ và tin học, thông qua các trải nghiệm thực tế.

Tầm nhìn
HUFLIT hướng đến phụng sự xã hội bằng những con người năng động, sáng tạo, có tâm và tầm; biết yêu thương, trân trọng cuộc sống; có khả năng làm mới chính mình; đạt được hạnh phúc & tự do bằng trí tuệ và đạo đức.

Giá trị cốt lõi
ĐOÀN KẾT - HỢP TÁC - KỶ CƯƠNG - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN

Giá trị dài hạn:
BỨT PHÁ – TỰ DO – BỀN VỮNG

Giá trị văn hóa:
TỬ TẾ – HỌC TẬP

Khẩu hiệu hành động:
CHÍNH TRỰC – HỢP TÁC – TRÁCH NHIỆM


GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Sứ mạng
HUFLIT đào tạo những con người ham học hỏi trở thành các công dân đáp ứng được những đòi hỏi không ngừng của thị trường lao động, có trách nhiệm với xã hội, có ý thức, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, đặc biệt là ngoại ngữ tin học, thông qua các trải nghiệm thực tế.

Tầm nhìn
HUFLIT phấn đấu đến năm 2030 trở thành Trường Đại học Top đầu trong nước đào tạo ngành nghề sử dụng ngoại ngữ và tin học làm công cụ chiến lược để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Giá trị cốt lõi
ĐOÀN KẾT - HỢP TÁC - KỶ CƯƠNG - CHẤT LƯỢNG - PHÁT TRIỂN