Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 như sau: 

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học trước các môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đại học đăng ký học trước một số môn học, học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường, gọi tắt là học trước thạc sĩ, như sau:  

THÔNG BÁO về việc đăng ký học các môn học bổ sung kiến thức

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đại học đăng ký học bổ sung kiến thức (BSKT) một số môn học để đáp ứng chuẩn đầu vào các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường như sau:  

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2023

Trường Đại học Ngoại ngữ  Tin học TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 với mức học phí ưu đãi 1.150.000đ/ tín chỉ