Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đến 30/05/2024

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ như sau: Xem thêm

THÔNG BÁO về việc đăng ký Chương trình kết nối đào tạo Đại học và Thạc sĩ

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đại học đăng ký học trước Chương trình kết nối đào tạo Đại học và Thạc sĩ tại Trường, như sau: Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024 như sau: Xem thêm

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 như sau: Xem thêm

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học trước các môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo về việc tổ chức cho sinh viên đại học đăng ký học trước một số môn học, học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường, gọi tắt là học trước thạc sĩ, như sau:  Xem thêm