THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ  Tin học TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh 2022 với mức học phí ưu đãi 1.150.000đ/ tín chỉ

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh năm 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh 2022 với mức học phí ưu đãi 1.150.000đ/ tín chỉ

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin năm 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin 2022 với mức học phí ưu đãi 1.150.000đ/ tín chỉ

Thông báo Tuyển sinh Cao học ngành Công nghệ thông tin đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin 2021 với mức học phí ưu đãi 1.000.000đ/ tín chỉ

Thông báo Tuyển sinh Cao học ngành Quản trị kinh doanh đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh 2021 với mức học phí ưu đãi 1.000.000đ/ tín chỉ