Tuyển sinh cao học ngành Công nghệ thông tin năm 2020 đợt 2

Căn cứ kế hoạch 03/KH-ĐNT ngày 14 tháng 01 năm 2020, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (gọi tắt là Trường) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

 

Tuyển sinh cao học ngành Quản trị kinh doanh năm 2020 đợt 2

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-ĐNT ngày 14 tháng 01 năm 2020, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (gọi tắt là Trường) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

 

Tuyển sinh cao học ngành Quản trị kinh doanh năm 2020

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-ĐNT ngày 14 tháng 01 năm 2020, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (gọi tắt là Trường) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

 

Tuyển sinh cao học ngành Công nghệ thông tin năm 2020

Căn cứ kế hoạch số 03/KH-ĐNT ngày 14 tháng  01 năm 2020, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (gọi tắt là Trường) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

 

Tuyển sinh Cao học 2019 Ngành Quản trị kinh doanh

Căn cứ kế hoạch số 28/KH-ĐNT ngày 11/7/2019, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh