THÔNG BÁO Về việc đăng ký học trước các môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường

1. Điều kiện đăng ký học trước thạc sĩ: 

- Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học từ năm thứ 3 trở đi có nhu cầu dự tuyển vào các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường gồm: Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh.

- Có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy đến hết học kỳ tại thời điểm đăng ký hoặc các môn chuyên ngành ở đại học đạt loại khá trở lên. 

2. Các môn học được đăng ký học trước: 

Sinh viên được đăng ký các môn học trước theo thời khóa biểu hiện hành trên trang thông tin https://pga.huflit.edu.vn/ (thông báo học vụ đào tạo thạc sĩ) của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. 

 

3. Quy trình đăng ký học trước thạc sĩ: 

- Sinh viên điền vào form đăng ký học trước theo mẫu tại trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn/mau-dang-ky-hoc-truoc và gửi bảng điểm trung bình tích lũy các môn học đến thời điểm đăng ký học trước qua email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

- Thời điểm đăng ký: 15 ngày trước thời gian tổ chức lớp học ghi trên thời khóa biểu tại trang https://pga.huflit.edu.vn/ (thông báo học vụ đào tạo thạc sĩ). 

- Phòng ĐTSĐH-KHCN tổ chức rà soát, kiểm tra, đối chiếu điều kiện và tổng hợp danh sách đăng ký học trước các môn học của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trình Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo kết quả qua email của sinh viên. 

 

4. Công nhận kết quả học trước thạc sĩ: 

- Khi hoàn thành các môn học trước, Nhà trường xác nhận bảng điểm về kết quả các môn học trước của người học. 

- Những môn học trước đạt từ trung bình khá trở lên (>=6 điểm) được xét miễn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và được tính vào bảng điểm học của chương trình thạc sĩ với tổng số tín chỉ không quá 15. 

 

5. Học phí: 

Theo mức học phí hiện hành về các môn học trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. 

 

6. Chi tiết liên hệ: 

Phòng Đào tạo Sau Đại học - Khoa học Công nghệ 

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 3863 2052 - Số nội bộ: 107 

Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn 

Địa chỉ trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn/ 

Trang Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/dtsdhkhcn/