Tuyển sinh

Giới thiệu

Phòng Đào tạo sau đại học - Khoa học công nghệ

Phòng ĐTSĐH-KHCN xây dựng, triển khai kế hoạch và quản lý đề tài, dự án NCKH các cấp. Hướng dẫn, phối hợp, theo dõi các khoa tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch hoạt động NCKH đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Xem thêm
Post image

Cổng thông tin Đào tạo Sau Đại học

Đây là website giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và hoạt động đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM; là phương tiện giao tiếp, trao đổi quản lý giữa giảng viên, học viên và đơn vị quản lý đào tạo sau đại học của Trường

Xem thêm
0

Tổng học viên

0

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

0

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

0

Số lượt truy cập