Tuyển sinh

Giới thiệu

Post image

Cổng thông tin Đào tạo Sau Đại học

Đây là website giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và hoạt động đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh; là phương tiện giao tiếp, trao đổi quản lý giữa giảng viên, học viên và đơn vị quản lý đào tạo sau đại học của Trường

Xem thêm
0

Tổng học viên

0

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

0

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

0

Số lượt truy cập