Quá trình tổ chức tuyển sinh Cao học HUFLIT 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019 bắt đầu từ ngày 15/7/2019 cho đến 31/12/2019.

Giai đoạn 15/7/2019 – 25/11/2019: Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Hình 1. Quảng bá tuyển sinh

Giai đoạn 19/11/2019 đến 8/12/2019: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh: thời gian địa điểm phòng thi và công tác an ninh cho kỷ thi.

Hình 2. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển

Từ 9/12/2019 đến 25/12/2019: Tổ chức thi tuyển và chấm thi tuyển sinh. Quá trình thi tuyển được tổ chức nghiêm ngặt dưới sự giảm sát của Ban lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng, thí sinh tuân thủ theo các quy định được phổ biến trước khi thi.

Hình 3. Tổ chức giám sát an ninh hành lang trong quá trình thi tuyển.

Hình 4. Thí sinh gửi tư trang tại Phòng hội đồng

Hình 5. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh phổ biến quy chế thi

Hình 6. Chuẩn bị giấy làm bài cho thí sinh

Hình 7. Tổ chức bàn giao đề thi

Môn thi 1 Môn thi 2
Ngành Công nghệ thông tin Toán rời rạc Kỹ thuật lập trình và cơ sở dữ liệu
Ngành Quản trị kinh doanh Quản trị học Kinh tế học
ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂNThí sinh có điểm mỗi môn thi từ 5.0 trở lên
Số báo danh Họ và tên Môn thi 1 Môn thi 2 Tiếng Anh Ghi chú
Ngành Công nghệ thông tin
IT0219001 Nguyễn Ngọc Trường An 7.25 7.5 Miễn
IT0219002 Phạm Nguyễn Thế Anh 7.5 9.5 Miễn
IT0219003 Đinh Minh Hòa 9.5 9.0 8.5 Thủ khoa
IT0219004 Nguyễn Tấn Phát 6.0 7.0 5
IT0219005 Nguyễn Duy Tân 9.5 5.0 8
IT0219006 Nguyễn Nhựt Tấn 3.5 6.5 Miễn
IT0219007 Lý Thanh Tịnh 7.0 8.5 5
Ngành Quản trị kinh doanh
KD0619001 Phan Trường Duy 8.0 8.5 9
KD0619002 Đào Thị Kim Hoa 5.5 8.5 Miễn
KD0619003 Bùi Thị Hồng Nhung 6.5 9.0 8.5
KD0619004 Lê Trường Phúc 5.0 7.75 Miễn
KD0619005 Nguyễn Phú Quí 1.5 5.25 VT
KD0619006 Nguyễn Ngọc Sơn 6.25 9.0 7.5
KD0619007 Tống Phan Minh Thảo 8.75 8.75 Miễn Thủ khoa
KD0619008 Bùi Thị Lệ Thủy 6.25 9.0 5
KD0619010 Võ Minh Thư 5.25 6.25 Miễn
KD0619009 Nguyễn Sĩ Tú 0.0 0.0 VT

Đang soạn thảo ...