Quá trình tổ chức tuyển sinh Thạc sĩ HUFLIT đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022 bắt đầu từ ngày 10/4/2022 cho đến 29/7/2022.

Giai đoạn Từ 10/4/2022 đến 15/6/2022: Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Banner tuyển sinh ở cơ sở Sư Vạn Hạnh

Hình 1. Băng rôn tuyển sinh ở cơ sở Sư Vạn Hạnh

Banner tuyển sinh ở cơ sở Trường Sơn

Hình 2. Băng rôn tuyển sinh ở cơ sở Trường Sơn

Giai đoạn Từ 15/6/2022 đến 15/7/2022: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh: thời gian địa điểm phòng thi và công tác an ninh cho kỳ thi.

Hình 3. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển ở cổng trường.

Hình 4. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển ở sảnh chính

 

Giai đoạn Từ 15/7/2022 đến 23/7/2022: Tổ chức đánh giá năng lực chuyên môn. Công tác đánh giá được tổ chức nghiêm ngặt dưới sự giám sát của Ban lãnh đạo nhà trường, thí sinh tuân thủ theo các quy định được phổ biến trước khi thi.

Hình 5. Chuẩn bị thủ tục trước giờ thi

Hình 6. Phòng hội đồng thi

Hình 7. Giám thị cho thí sinh vào phòng thi

Quá trình tổ chức tuyển sinh Cao học HUFLIT 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Cao học năm 2021 2 đợt bắt đầu từ ngày 22/3/2021 cho đến 15/11/2021.

Đợt 1 từ 22/3/2021 đến 31/5/2021, đợt 2 từ 01/8/2021 đến 15/11/2021: Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Hình 1. Quảng bá tuyển sinh

Giai đoạn Từ 22/11/2021 - 15/12/2021: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh: thời gian địa điểm phòng thi và công tác an ninh cho kỳ thi.

Hình 2. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển ở cổng trường.

Hình 3. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển ở sảnh chính

Từ 25/12/2021 đến 31/12/2021: Tổ chức thi tuyển và chấm thi tuyển sinh. Quá trình thi tuyển được tổ chức nghiêm ngặt dưới sự giám sát của Ban lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng, thí sinh tuân thủ theo các quy định được phổ biến trước khi thi.

Hình 4. Chuẩn bị thủ tục trước giờ thi

Hình 5. Tổ chức giám sát an ninh hành lang trong quá trình thi tuyển.

Hình 6. Ban đề thi bàn giao đề thi cho Ban coi thi

Hình 7. Trưởng ban coi thi bàn giao đề thi cho cán bộ coi thi

Quá trình tổ chức tuyển sinh Cao học HUFLIT 2020

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Cao học năm 2020 2 đợt bắt đầu từ ngày 03/02/2020 cho đến 15/11/2020.

Giai đoạn 01/7/2020 đến 28/8/2020: Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Hình 1. Quảng bá tuyển sinh

Giai đoạn Từ 02/11/2020 - 15/12/2020: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh: thời gian địa điểm phòng thi và công tác an ninh cho kỷ thi.

Hình 2. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển

Từ 26/12/2020 đến 30/12/2020: Tổ chức thi tuyển và chấm thi tuyển sinh. Quá trình thi tuyển được tổ chức nghiêm ngặt dưới sự giảm sát của Ban lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng, thí sinh tuân thủ theo các quy định được phổ biến trước khi thi.

Hình 3. Tổ chức giám sát an ninh hành lang trong quá trình thi tuyển.

Hình 4. Thí sinh gửi tư trang tại Phòng hội đồng

Hình 5. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh phổ biến quy chế coi thi

Hình 6. Chuẩn bị giấy làm bài cho thí sinh

Hình 7. Tổ chức bàn giao đề thi

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học thực hiện kế hoạch tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2019 bắt đầu từ ngày 15/7/2019 cho đến 31/12/2019.

Giai đoạn 15/7/2019 – 25/11/2019: Thực hiện công tác thông báo quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tờ rơi và các panel quảng cáo. Đồng thời tiến hành tư vấn, tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ.

Hình 1. Quảng bá tuyển sinh

Giai đoạn 19/11/2019 đến 8/12/2019: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh: thời gian địa điểm phòng thi và công tác an ninh cho kỷ thi.

Hình 2. Băng rôn thông báo tổ chức thi tuyển

Từ 9/12/2019 đến 25/12/2019: Tổ chức thi tuyển và chấm thi tuyển sinh. Quá trình thi tuyển được tổ chức nghiêm ngặt dưới sự giám sát của Ban lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng, thí sinh tuân thủ theo các quy định được phổ biến trước khi thi.

Hình 3. Tổ chức giám sát an ninh hành lang trong quá trình thi tuyển.

Hình 4. Thí sinh gửi tư trang tại Phòng hội đồng

Hình 5. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh phổ biến quy chế thi

Hình 6. Chuẩn bị giấy làm bài cho thí sinh

Hình 7. Tổ chức bàn giao đề thi

Môn thi 1 Môn thi 2
Ngành Công nghệ thông tin Toán rời rạc Kỹ thuật lập trình và cơ sở dữ liệu
Ngành Quản trị kinh doanh Quản trị học Kinh tế học
ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂNThí sinh có điểm mỗi môn thi từ 5.0 trở lên
Số báo danh Họ và tên Môn thi 1 Môn thi 2 Tiếng Anh Ghi chú
Ngành Công nghệ thông tin
IT21203 Nguyễn Tấn Khoa 9.5 8.0 7.0
IT21202 Nguyễn Thái Anh Khoa 9.5 9.0 6.5
IT21204 Phạm Ngọc Nam 5.0 7.5 6.0
IT21205 Nguyễn Nhựt Tấn 0.0 0.0 Vắng thi
Ngành Quản trị kinh doanh
BA21201 Lê Quý Chương 0.0 0.0 Vắng thi
BA21215 Ngô Hoàng Đông 6.5 7.0 6.0
BA21202 Lương Bỉnh Khôi 5.5 7.0 7.5
BA21203 Phạm Thụy Thu Mỹ 7.0 7.5 Miễn
BA21204 Trương Chí Nhân 6.5 8.5 7.5
BA21205 Vương Khả Nhung 0.0 0.0 Miễn Vắng thi
BA21206 Vũ Lan Phương 8.0 7.5 8.0
BA21207 Phan Nhật Quang 6.5 8.5 7.5
BA21208 Trương Kính Tài 7.0 8.0 6.0
BA21209 Nguyễn Tân Thuận 7.0 6.0 8.5
BA21210 Nguyễn Phương Thúy 0.0 0.0 Vắng thi
BA21211 Phạm Minh Trung 7.0 7.5 Miễn
BA21212 Trần Đạt Văn 6.0 6.0 5.5
BA21214 Nguyễn Ngọc Phương Vân 6.0 7.0 6.5
BA21213 Nguyễn Thị Cẩm Vân 8.0 7.5 5.5
Số báo danh Họ và tên Môn thi 1 Môn thi 2 Tiếng Anh Ghi chú
Ngành Công nghệ thông tin
IT20201 Nguyễn Hồng Ân 8.25 7.25 5.1
IT20202 Trần Quốc Cường 9.0 9.25 6.3
IT20203 Phạm Văn Đồng 0.0 0.0 0 Vắng
IT20204 Trần Võ Hảo 7.0 9.5 4.3
Ngành Quản trị kinh doanh
BA20201 Nguyễn Chí Cường 6.5 7.5 7.6
BA20202 Nguyễn Quang Duy 6.5 8.0 5.1
BA20203 Nguyễn Thị Hồng 0.0 0.0 0 Vắng
BA20204 Trần Văn Khoa 8.0 7.0 2.6
BA20205 Dương Tấn Phát 7.0 7.5 Miễn
BA20206 Nguyễn Thị Hồng Phúc 3.0 7.0 Miễn
BA20207 Nguyễn Đại Thắng 0.0 0.0 0 Vắng
BA20208 Bùi Lê Ngọc Tuyết 7.0 8.0 Miễn
BA20209 Trần Công Vinh 8.5 8.5 Miễn
BA20210 Dương Ngọc Yến 8.0 7.5 6.6
Số báo danh Họ và tên Môn thi 1 Môn thi 2 Tiếng Anh Ghi chú
Ngành Công nghệ thông tin
IT0219001 Nguyễn Ngọc Trường An 7.25 7.5 Miễn
IT0219002 Phạm Nguyễn Thế Anh 7.5 9.5 Miễn
IT0219003 Đinh Minh Hòa 9.5 9.0 8.5 Thủ khoa
IT0219004 Nguyễn Tấn Phát 6.0 7.0 5
IT0219005 Nguyễn Duy Tân 9.5 5.0 8
IT0219006 Nguyễn Nhựt Tấn 3.5 6.5 Miễn
IT0219007 Lý Thanh Tịnh 7.0 8.5 5
Ngành Quản trị kinh doanh
KD0619001 Phan Trường Duy 8.0 8.5 9
KD0619002 Đào Thị Kim Hoa 5.5 8.5 Miễn
KD0619003 Bùi Thị Hồng Nhung 6.5 9.0 8.5
KD0619004 Lê Trường Phúc 5.0 7.75 Miễn
KD0619005 Nguyễn Phú Quí 1.5 5.25 VT
KD0619006 Nguyễn Ngọc Sơn 6.25 9.0 7.5
KD0619007 Tống Phan Minh Thảo 8.75 8.75 Miễn Thủ khoa
KD0619008 Bùi Thị Lệ Thủy 6.25 9.0 5
KD0619010 Võ Minh Thư 5.25 6.25 Miễn
KD0619009 Nguyễn Sĩ Tú 0.0 0.0 VT
Số báo danh Họ và tên Môn thi 1 Môn thi 2 Tiếng Anh Ghi chú
Ngành Công nghệ thông tin
IT22101 Huỳnh Văn Hải
IT22102 Nguyễn Đức Huy
IT22103 Bùi Mạnh Khang
IT22104 Huỳnh Vũ Lê
IT22105 Phạm Tấn Lộc
IT22108 Châu Minh Nhựt
IT22107 Nguyễn Duy Quang
IT22106 Nguyễn Nhựt Tấn
Ngành Quản trị kinh doanh
BA22101 Hà Quốc Bảo
BA22102 Trương Phước Đại
BA22103 Lê Thị Hải Hà
BA22104 Trần Thanh Hiếu
BA22105 Trần Minh Luân
BA22106 Lê Đại Nhân
BA22107 Lê Minh Triết

Thông báo nhập học lớp thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Quý học viên trúng tuyển vui lòng: 

  1. Bổ sung các hồ sơ còn thiếu. 
  2. Đơn đăng ký nhập học (MẪU 01 Biểu mẫu nhập học và học vụ) https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau. (QTKD : Khóa 9 năm 2022; CNTT: Khóa 5 - 2022)

Thời hạn nhận bổ sung hồ sơ từ ngày 21/9/2022 - 30/9/2022. 

Khóa học dự kiến bắt đầu: 22/10/2022. 

Thông báo nhập học lớp Thạc sĩ tuyển sinh đợt 2 năm 2021

Quý học viên trúng tuyển vui lòng: 

  1. Bổ sung các hồ sơ còn thiếu. 
  2. Đơn đăng ký nhập học (MẪU 01 Biểu mẫu nhập học và học vụ) https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau. (QTKD : Khóa 8 năm 2021; CNTT: Khóa 4 - 2021)

Thời hạn nhận bổ sung hồ sơ từ ngày 03/01/2022 - 24/01/2022. 

Khóa học dự kiến bắt đầu: 19/02/2022.