Post image

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh - MES tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm giúp học viên cao học hoàn chỉnh và nâng cao kiến thức cơ bản, có hiểu biết sâu về kiến thức ngành, có kiến thức rộng về các ngành liên quan. Quan điểm xây dựng chương trình là hỗ trợ tối đa học viên rèn luyện khả năng nghiên cứu, khả năng xác định cũng như giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra, chương trình được xây dựng theo hướng tích hợp, liên môn và chú trọng yếu tố thực hành.

Cơ sở vật chất - Phòng học