Chuẩn đầu vào

- Người dự tuyển phải đáp ứng chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo (CTĐT) thạc sĩ (Ths), gồm:
       a. Đã tốt nghiệp ĐH hoặc đã đủ điều kiện tốt nghiệp ĐH hoặc trình độ tương đương trở lên của ngành phù hợp; đối với người dự tuyển vào CTĐT ThS theo định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến ngành ĐTThS;
       b. Đáp ứng chuẩn đầu vào về chuyên môn của CTĐT ThS tại Trường và quy định về chuẩn chương trình đào tạo hiện hành do Bộ GDĐT ban hành.


- Hiệu trưởng quyết định danh mục ngành phù hợp và các nội dung học bổ sung kiến thức trên cơ sở tư vấn của Hội đồng Khoa học và đào tạo của Trường. Nếu có yêu cầu phải học bổ sung kiến thức, người dự tuyển phải hoàn thành yêu cầu này trước khi tham gia dự tuyển.
Danh mục ngành phù hợp, quy định về những trường hợp phải học bổ sung kiến thức, và kế hoạch học bổ sung kiến thức đối với người dự tuyển vào CTĐT Thạc sĩ của Trường được thông báo công khai trên cổng thông tin https://pga.huflit.edu.vn/nganh-tuyen-sinh


- Trường có thể tổ chức tuyển sinh một hoặc hai lần trong năm dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nếu đáp ứng được các điều kiện bảo đảm chất lượng và có kết quả đánh giá tin cậy và công bằng như đối với tuyển sinh trực tiếp.


- Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các CTĐT Thạc sĩ tại Trường phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài đã tốt nghiệp ĐH hoặc trình độ tương đương trở lên mà CTĐT được giảng dạy bằng tiếng Việt, đáp ứng yêu cầu tiếng Việt là ngoại ngữ thứ hai của người dự tuyển.

- Khi xét tuyển vào đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, nếu có yêu cầu phải học bổ sung kiến thức trình độ đại học. Căn cứ bảng điểm tốt nghiệp đại học, các môn học bổ sung kiến thức có thể bao gồm:

1. Cú pháp học và hình thái học (Syntax and Morphology), 3 tín chỉ;
2. Ngữ nghĩa học (Semantics), 3 tín chỉ;
3. Ngữ âm và Âm vị học (Phonetics and Phonology), 3 tín chỉ;
4. Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, 3 tín chỉ;
5. Lý luận và phương pháp Biên Phiên Dịch, 3 tín chỉ./.