THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học các môn học bổ sung kiến thức

- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đại học nhưng chưa học một số môn học theo quy định chuẩn đầu vào đối với ngành dự tuyển trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

- Các môn cần BSKT theo quy định của chuẩn đầu vào các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ xem tại trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn.

- Người học đăng ký học BSKT theo mẫu tại trang: https://pga.huflit.edu.vn/hoc-bo-sung-kien-thuc và gửi file scan bảng điểm đại học đến địa chỉ email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn.

- Thời điểm đăng ký: theo thông báo tại https://pga.huflit.edu.vn/hoc-bo-sung-kien-thuc.

- Qua kiểm tra bảng điểm và các điều kiện cần thiết, Phòng ĐTSĐH-KHCN thông báo về yêu cầu các môn học BSKT và lịch học qua email của người đăng ký.

Khi hoàn thành các môn BSKT, Nhà trường xác nhận bảng điểm về các kết quả học BSKT của người học.

Theo mức học phí thông báo của trường.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Hệ cơ sở dữ liệu, 4 tín chỉ:

- Học phần “Cơ sở dữ liệu” nhằm trang bị kiến thức nền tảng về cơ sở dữ liệu, nhu cầu tổ chức dữ liệu, xử lí dữ liệu và truy vấn dữ liệu. Thông qua môn học này sinh viên có cái nhìn khái quát khi tiếp cận xây dựng hệ thống phần mềm quản lý và đây là môn nền tảng để sinh viên tiếp tục học trong chuyên ngành liên quan đến tổ chức quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu.
- Về nội dung, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về lý thuyết kế dữ liệu, nhận biết các khái niệm trong mô hình thực thể kết hợp ở mức nguyên thủy, các khái niêm về mô hình quan hệ và cách chuyển đổi từ mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ; tổ chức quản lý dữ liệu bằng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và thao tác dữ liệu; cách sắp xếp các phép toán đại số quan hệ để sánh xạ sang ngôn ngữ Structured Query Language SQL; các loại ràng buộc toàn vẹn trên mô hình quan hệ.

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, 4 tín chỉ:

- Học phần “Cấu trúc dữ liệu và giải thuật” nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu được tầm quan trọng của giải thuật và cách thức tổ chức dữ liệu. Trong học phần này, sinh viên được cung cấp các kiến thức về việc hiểu, phân tích và đánh giá giải thuật trên một số cấu trúc dữ liệu cơ bản.
- Bên cạnh đó, sinh viên có thể phân tích, xây dựng và khai thác được các cấu trúc dữ liệu mới và áp dụng phù hợp vào các yêu cầu của từng ứng dụng cụ thể.

3. Kỹ thuật lập trình, 4 tín chỉ:

- Học phần “Kỹ thuật lập trình” sẽ giới thiệu một số kiến thức, kỹ năng được sử dụng trong quá trình giải quyết một bài toán tin học cơ bản trên máy tính như: biểu diễn dữ liệu, kỹ thuật điều khiển vòng lặp, kỹ thuật xử lý cho từng loại dữ liệu, cách tổ chức chương trình theo ba nguyên lý lập trình hướng đối tượng.
- Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên sẽ được trang bị nền tảng vững chắc về lập trình, từ đó sinh viên có thể tự học thêm những kỹ thuật lập trình nâng cao khác, cũng như tạo cơ sở để sinh viên có thể tiếp thu tốt các học phần khác.

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Quản trị học, 3 tín chỉ:

- Hoạt động quản trị tổ chức và các chức năng căn bản của hoạt động quản trị tổ chức.
- Hình ảnh thực tế về những công việc mà người quản lý cần làm. Việc quản lý có hiệu quả công việc của nhân viên trong các tổ chức là vấn đề chính yếu của xã hội công nghiệp hóa vì chính những người quản lý là những người phải đưa ra quyết định về việc sử dụng nguồn nhân lực, vật liệu, công nghệ, và vốn.
- Những kỹ năng mà các nhà quản lý phải áp dụng để đạt được những mục tiêu và tiêu chuẩn quan trọng đã đề ra bằng cách cung cấp những kiến thức cơ bản về một loạt các chủ đề bao gồm hoạch định, tổ chức, biên chế, lãnh đạo, thay đổi và ra quyết định trong tổ chức.

2. Quản trị chiến lược, 3 tín chỉ:

- Những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược để thiết lập, thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh. Đây là một môn học có tính ứng dụng cao.

3. Quản trị nhân sự, 3 tín chỉ:

- Các chức năng quản trị nhân sự nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết để quản lý con người trong doanh nghiệp hiệu quả, bao gồm bốn lĩnh vực chủ yếu: hoạch định nguồn nhân lực, thu hút và tuyển chọn, đào tạo và phát triển, và duy trì – quản lý.
- Bên cạnh đó, sinh viên được trao dồi các kỹ năng quản lý như phân tích công việc, đánh giá kết quả làm việc, phỏng vấn ứng viên... Hoàn tất môn học, sinh viên sẽ có đủ khả năng dự đoán và giải quyết các vấn đề liên quan đến sử dụng lao động trong một tổ chức.

4. Kinh tế học đại cương, 3 tín chỉ:

- Sơ lược về lý thuyết tiêu dùng và sản xuất với trọng tâm đặt vào hành vi của khách hàng trong việc đưa ra những lựa chọn tiêu dùng, vai trò của các công ty trong việc điều hành sản xuất, cơ chế thị trường trong việc định giá cả và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn.
- Những vấn đề liên quan đến hoạt động của nền kinh tế tổng thể, với trọng tâm đặt vào các nguyên tắc thu nhập quốc dân, các vấn đề kinh tế vĩ mô như nạn thất nghiệp, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, sự dao động kinh tế, mức lãi suất, tiết kiệm và đầu tư, tỉ suất hối đoái và cân bằng chi tiêu, và vai trò của tài chính chính phủ và chính sách tiền tệ trong việc ảnh hưởng đến nền kinh tế.

5. Quản trị Marketing, 3 tín chỉ:

- Nhu cầu tiếp thị và hoạch định sản phẩm cho các mục đích quảng bá, nhu cầu hoạch định cho sản phẩn mới để thay thể những sản phẩm hiện tại, và hoạch định những kỹ thuật tiếp thị mới, bao gồm định giá và chính sách về giá, các kỹ thuật khảo sát thị trường, mục tiêu và giới hạn của nó, quản trị kinh doanh cá thể, kết hợp quảng cáo với tất cả những khía cạnh khác của tiếp thị, sự phát triển chính sách với việc thay đổi mẫu mã bao gồm dòng sản phẩm, và việc kiểm soát hoạt động tiếp thị.

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

1. Cú pháp học và hình thái học (Syntax and Morphology), 3 tín chỉ:

- Môn học Cú pháp học và Hình thái học giúp học viên hiểu rõ về cấu trúc của ngôn ngữ và các quy tắc để xây dựng các câu đúng ngữ pháp. Học viên sẽ học cách phân tích cú pháp câu và các thành phần cấu thành câu như từ loại, cụm từ và mệnh đề. Ngoài ra, môn học còn giúp học viên tìm hiểu về hình thái học, tức là sự nghiên cứu về các thành phần của từ như tiền tố, hậu tố, trung tố. Học viên sẽ học cách phân tích và phân loại các thành phần này để hiểu rõ về ý nghĩa và cách sử dụng của từ trong ngữ cảnh khác nhau. Ngoài ra, môn học này cung cấp cho học viên các kỹ năng cần thiết để phân tích và hiểu ngữ pháp và hình thái học của tiếng Anh, từ đó giúp cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và tự tin hơn khi giao tiếp và viết bài trong tiếng Anh.

2. Ngữ nghĩa học (Semantics), 3 tín chỉ:

- Môn học này cung cấp cho sinh viên các thuật ngữ, khái niệm và lý thuyết ngôn ngữ cơ bản liên quan đến Ngữ nghĩa học. Khóa học giới thiệu cho sinh viên về quá trình phát triển của tiếng Anh, với sự tập trung đặc biệt vào các quy trình hình thành từ. Sinh viên sẽ hiểu về vai trò và chức năng của ngữ nghĩa học trong việc giảng dạy và dịch thuật tiếng Anh.

3. Ngữ âm và Âm vị học (Phonetics and Phonology), 3 tín chỉ:

- Môn học này nhằm giúp sinh viên hiểu và áp dụng các nguyên lý và quy tắc của âm vị học và ngữ âm học trong tiếng Anh. Trong quá trình học, sinh viên sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của âm vị học như các âm vị, đặc điểm và cách phát âm trong tiếng Anh.
- Ngoài ra, môn học cũng giúp sinh viên hiểu về ngữ âm học và các quy tắc cấu trúc âm vị của tiếng Anh, bao gồm cách các âm vị tương tác với nhau để tạo thành các từ và câu. Ngữ âm và âm vị học cũng cung cấp cho sinh viên những kỹ năng phân tích và suy luận cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của các chương trình đào tạo thạc sĩ và các ngành liên quan đến ngôn ngữ.

4. Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, 3 tín chỉ:

- Môn học này nhằm giúp sinh viên hiểu và áp dụng các lý thuyết và phương pháp giảng dạy tiếng Anh một cách hiệu quả và khoa học. Trong quá trình học, sinh viên sẽ tìm hiểu về các lý thuyết giảng dạy tiếng Anh, bao gồm lý thuyết học ngôn ngữ, lý thuyết giảng dạy và phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiện đại. Sinh viên sẽ được học cách thiết kế các hoạt động giảng dạy, cách lên kế hoạch và đánh giá kết quả giảng dạy.
- Ngoài ra, môn học cũng giúp sinh viên tìm hiểu về phương pháp giảng dạy đặc thù cho các nhóm học viên khác nhau, bao gồm trẻ em, người lớn và học sinh phổ thông. Sinh viên sẽ được học cách sử dụng các tài liệu giảng dạy khác nhau, bao gồm sách giáo khoa, và phần mềm giảng dạy ngoại ngữ và cách khai thác hiệu quả trong những bối cảnh giảng dạy khác nhau.

5. Lý luận và phương pháp Biên Phiên Dịch, 3 tín chỉ:

- Môn học này nhằm giúp sinh viên hiểu và áp dụng các lý thuyết và phương pháp biên phiên dịch một cách hiệu quả. Ngoài ra, môn học cũng giúp sinh viên tìm hiểu về phương pháp biên phiên dịch trong các lĩnh vực khác nhau như công nghệ thông tin, tài chính, kinh doanh, giáo dục, kinh tế, chính trị ... Sinh viên sẽ được học cách sử dụng các công cụ dịch thuật trực tuyến và các phần mềm biên phiên dịch để cải thiện chất lượng và hiệu quả của dịch thuật.

Phòng Đào tạo Sau Đại học - Khoa học Công nghệ

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3863 2052 - Số nội bộ: 107

Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

Địa chỉ trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn

Trang Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/dtsdhkhcn/

Đăng ký nhanh