THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học các môn học bổ sung kiến thức

- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đại học nhưng chưa học một số môn học theo quy định chuẩn đầu vào đối với ngành dự tuyển trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.

- Các môn cần BSKT theo quy định của chuẩn đầu vào các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ xem tại trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn.

- Người học đăng ký học BSKT theo mẫu tại trang: https://pga.huflit.edu.vn/hoc-bo-sung-kien-thuc và gửi file scan bảng điểm đại học đến địa chỉ email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn.

- Thời điểm đăng ký: theo thông báo tại https://pga.huflit.edu.vn/hoc-bo-sung-kien-thuc.

- Qua kiểm tra bảng điểm và các điều kiện cần thiết, Phòng ĐTSĐH-KHCN thông báo về yêu cầu các môn học BSKT và lịch học qua email của người đăng ký.

Khi hoàn thành các môn BSKT, Nhà trường xác nhận bảng điểm về các kết quả học BSKT của người học.

Theo mức học phí thông báo của trường.

Phòng Đào tạo Sau Đại học - Khoa học Công nghệ

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3863 2052 - Số nội bộ: 107

Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

Địa chỉ trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn

Trang Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/dtsdhkhcn/

Đăng ký nhanh