Thông tin chung

Địa chỉ liên hệ chính thức của đơn vị quản lý sau đại học (ĐVQL):

Trang web: pga.huflit.edu.vn

Email: pga@huflit.edu.vn;

Số điện thoại:(028) 38.632.052 - Ext: 107

Mọi thông tin khi chuyển đến ĐVQL thông qua email được ĐVQL trả lời nội trong 2 ngày làm việc.

Tài khoản email của HV được Trường cấp khi nhập học. HV sử dụng phần tên trên địa chỉ email của mình làm tên đăng nhập với mật khẩu của HV để vào Cổng thông tin hoặc email đến ĐVQL.

1. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Bước 1: Một tháng trước khi bắt đầu học kỳ, ĐVQL thông báo thời gian đăng ký các môn học dự định mở và thời khóa biểu trên mục Quản lý Dạy-học của trang web.

Bước 2: Đợt 1 - HV chọn Đăng ký môn học trong mục Quản lý dạy-học trên trang web bằng tài khoản chứng thực của mình trong thời gian đã thông báo. Căn cứ vào chương trình đào tạo, thời khóa biểu đã thông báo, HV phải chọn môn đăng ký theo quy định của chương trình đào tạo.

Kết quả đăng ký đợt 1, ĐVQL thông báo trên trang web: danh sách các lớp được mở, lớp có số lượng đăng ký ít hơn 15 HV và các lớp còn chỗ.

Bước 3: Đợt 2 - HV điều chỉnh kết quả đăng ký từ Đợt 1, có thể đăng ký thêm vào những lớp: Được mở nhưng còn ít người học; Lớp cần đăng ký thêm HV; Lớp mới được mở thêm sau Đợt 1.

Kết thúc Đợt 2, ĐVQL thông báo :thời khóa biểu chính thức và danh sách HV theo từng lớp trên trang web pga.huflit.org. Mọi thắc mắc về kết quả đăng ký cần liên hệ ĐVQL để được giải quyết.

Ghi chú: Tổng số tín chỉ của các môn học phải tuân thủ quy định của Trường. Những HV muốn học vượt số tín chỉ quy định phải có đơn gửi ĐVQL để được xem xét, giải quyết.

- HV có thể đề nghị mở thêm môn học nếu có nhiều HV cùng đề nghị bằng văn bản gửi đến ĐVQL.

- Tại Bước 1, HV được phép hủy môn học đã đăng ký tại menu Hủy đăng ký môn học.

- Tại Bước 2, kết thúc thời hạn điều chỉnh đăng ký, HV không được phép hủy môn học đã đăng ký.

2. ĐĂNG KÝ MIỄN HỌC MÔN TIẾNG ANH

Bước 1: HV đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định có thể viết đơn theo Mẫu 01 xin miễn học môn tiếng Anh.

Bước 2: Nếu có chứng chỉ TOEIC, TOEFL iBT, CAMBRIDGE: HV mang bản sao chứng chỉ tiếng Anh (không cần công chứng) kèm bản chính để đối chiếu đến nộp tại ĐVQL. Với IELTS: HV liên hệ Hội đồng Anh (25 Lê Duẩn, Quận1, TP HCM) hoặc IDP (33 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP HCM) và đề nghị gửi một bản sao chứng chỉ tiếng Anh đến ĐVQL tại Trường.

Bước 3: ĐVQL phối hợp Bộ môn tiếng Anh xem xét, giải quyết và email cho HV biết kết quả.

3. HOÃN THI

Trường hợp vì lý do cá nhân, HV không thể dự thi theo kế hoạch. HV phải đăng ký thi lại các môn học đó tại ĐVQL vào đầu học kỳ gần nhất có mở môn học và trong thời gian tối đa của 2 học kỳ chính tiếp theo.

Bước 1: HV điền đơn xin hoãn thi theo Mẫu 02, đơn có xác nhận hợp lệ.

Bước 2: HV nộp đơn tại ĐVQL kèm theo các giấy tờ minh chứng cần thiết như: giấy nhập viện, giấy chứng nhận điều trị bệnh lâu dài, giấy xác nhận của địa phương,…

Bước 3: ĐVQL xét tính hợp lý về việc có cho phép HV hoãn thi hay không, kết quả xem xét được ĐVQL thông báo trên trang web tại mục môn học tương ứng và email cho HV biết.

4. XEM VÀ PHÚC KHẢO ĐIỂM

Bước 1: HV điền và nộp đơn xin phúc khảo điểm môn thi theo Mẫu 03 và lệ phí phúc khảo tại ĐVQL.

Bước 2: ĐVQL thông báo điểm phúc khảo trên cổng thông tin điện tử sau khi nhận được điểm phúc khảo từ GV chấm bài thi.

5. CẤP BẢNG ĐIỂM

Bước 1: HV đăng ký cấp bảng điểm trên trang web để ĐVQL sưu lục và lập bảng điểm.

Bước 2: Sau khi xem trên hệ thống về tình trạng đã in bảng điểm, HV đến ĐVQL đóng lệ phí và nhận bảng điểm vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

6. CẤP GIẤY CHỨNG NHÂN - GIẤY GIỚI THIỆU

Bước 1: HV điền vào Mẫu 04 xin cấp giấy chứng nhận, giấy giới thiệu, có xác nhận của khoa chủ quản đào tạo hay GV cơ hữu của Trường trong trường hợp cần thiết.

Bước 2: HV nộp giấy chứng nhận hay giấy giới thiệu để ĐVQL xác nhận và nhận lại giấy theo lịch hẹn.

Ghi chú: giấy giới thiệu được cấp trong trường hợp: Đi thực tập tốt nghiệp; Liên hệ phòng thí nghiệm; Tham khảo tài liệu làm luận văn; Học các môn học trong chương trình mà Trường không tổ chức dạy. Giấy giới thiệu có giá trị trong thời gian tối đa là 3 tháng

7. BẢO LƯU KẾT QUẢ

- Bảo lưu kết quả trúng tuyển kỳ tuyển sinh: Sau khi trúng tuyển ở kỳ thi tuyển sinh, do một số hoàn cảnh đặc biệt như: bệnh tật, tai nạn, hoàn cảnh khó khăn xảy ra đột xuất, thí sinh trúng tuyển có thể xin bảo lưu kết quả trúng tuyển sau khi làm thủ tục nhập học. Thí sinh trúng tuyển phải nộp đơn xin bảo lưu theo mẫu đính kèm minh chứng cần thiết cho ĐVQL trong vòng nửa tháng kể từ ngày nhận được thông báo nhập học. HV chỉ được bảo lưu khi có quyết định của Hiệu trưởng. Thời gian bảo lưu không quá một năm.

- Tạm dừng học tập: HV có thể tạm dừng học tập và được bảo lưu kết quả học tập trong các trường hợp như: được điều động vào lực lượng vũ trang; bị đau ốm, tai nạn phải điều trị thời gian dài với xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Nếu vì lý do khác, HV phải học ít nhất một học kỳ tại Trường và không thuộc diện bị đình chỉ học tập. Thời gian tạm dừng học tập từ một đến tối đa hai học kỳ chính liên tiếp, và được tính vào thời gian tối đa hoàn thành khóa học ngoại trừ trường hợp thi hành nghĩa vụ quân sự..

Các bước xin bảo lưu kết quả học tập:

Bước 1: HV viết và nộp đơn xin bảo lưu theo Mẫu 05, đơn có đầy đủ chữ ký xác nhận của khoa chủ quản đào tạo, của chính quyền địa phương và gia đình nếu cần,…

Bước 2: HV nộp đơn về ĐVQL, kèm theo giấy tờ, minh chứng cần thiết như: giấy nhập viện, chứng nhận điều trị bệnh lâu dài, giấy xác nhận của chính quyền địa phương,…

Bước 3: Khi hết thời hạn bảo lưu, HV phải làm đơn theo Mẫu 06 và gửi đến ĐVQL để xin nhập học trở lại chậm nhất là một tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới.

8. GIA HẠN THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Chỉ dành cho những SV đã quá thời gian đào tạo tối đa thiết kế cho Khóa học.

Bước 1: HV viết đơn, Mẫu 07, xin gia hạn và nộp tại ĐVQL, kèm theo các giấy tờ, minh chứngcần thiết.

Bước 2: ĐVQL xem xét, trình lãnh đạo Trường ban hành quyết định gia hạn và thông báo kết quả qua email để HV đến nhận quyết định.

9. THÔI HỌC

Bước 1: HV viết và nộp đơn xin thôi học theo Mẫu 08, đơn phải có đủ chữ ký xác nhận không còn nợ của đơn vị quản trị tài chính, công tác sinh viên, và khoa chủ quản đào tạo.

Bước 2: HV nộp đơn tại ĐVQL, kèm theo các giấy tờ, minh chứng cần thiết để ĐVQL xem xét và trình lãnh đạo Trường ban hành quyết định và báo qua email để HV nhận quyết định thôi học.

10. XÉT TỐT NGHIỆP

Trường tổ chức xét tốt nghiệp vào các tháng Hai, Tư, và Bảy, Chín. Điều kiện tốt nghiệp thạc sĩ gồm:

(1) Đã học đạt toàn bộ các môn học của chương trình đào tạo với điểm trung bình chung các môn học từ 5,5 trở lên theo thang điểm 10;

(2) Đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, hoàn thành bản luận văn cuối cùng có xác nhận của người hướng dẫn, chủ tịch hội đồng, các ủy viên phản biện về việc luận văn đã chỉnh sửa theo kết luận của hội đồng, đóng kèm bản sao kết luận của hội đồng đánh giá luận văn và nhận xét của các phản biện.

(3) Đã công bố công khai toàn văn luận văn trên cổng thông tin điện tử của Trường; đã nộp bản luận văn cuối cùng để sử dụng làm tài liệu tham khảo tại thư viện và lưu trữ.

(4) Đã có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(5) Đang không bị truy cứu hình sự và không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học của luận văn thạc sĩ.

Hàng năm, Lễ tốt nghiệp và trao bằng được tổ chức vào cuối mỗi Tháng Năm và Tháng Mười Một.

HV đủ điều kiện tốt nghiệp cần thực hiện các bước:

Bước 1: Theo dõi thông báo của trên pga.huflit.org về kế hoạch xét tốt nghiệp vào tuần đầu của mỗi tháng có xét tốt nghiệp và chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp như trong thông báo để nộp về ĐVQL đúng hạn.

Bước 2: Đóng lệ phí xét cấp bằng tốt nghiệp, nộp biên lai và hồ sơ tốt nghiệp về ĐVQL như thông báo.

Bước 3: HV theo dõi thông báo danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp và thông tin các khoản nợ của HV, như: nợ sách thư viện, nợ học phí và các khoản khác trên trang web: pga.huflit.org; HV phải hoàn thành các khoản nợ đúng hạn trong thông báo.

Bước 4: HV kiểm tra thông tin liên quan đến cá nhân mình một cách chính xác, như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, kết quả điểm,… HV phải phản hồi trực tiếp hay qua email về ĐVQL nếu có thông tin sai lệch.

Bước 5: HV nhận bằng tốt nghiệp tại lễ tốt nghiệp hoặc tại ĐVQL như thông báo trong kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp. ĐVQL kiểm tra việc HV hoàn thành nghĩa vụ trước khi giao bằng tốt nghiệp cho HV.