Ngành công nghệ thông tin

Với chương trình Công Nghệ Thông Tin - MIT,học viên được học những kiến thức chuyên sâu và khả năng vận dụng kiến thức vào việc nghiên cứu cũng như ứng dụng vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. Ngoài ra chương trình còn giúp học viên cập nhật tăng cường kiến thức liên ngành giữa CNTT và ngành khác.

Cơ sở vật chất - Phòng học