THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học chương trình đào tạo kết nối Đại học - Thạc sĩ

- Trường đã ban hành Quy định về học kết nối giữa đào tạo Đại học (ĐH) và Thạc sĩ (ThS), gọi là KNĐT ĐH-ThS tại Quyết định số 784/QĐ-ĐNT ngày 04/5/2024, tham khảo trên cổng thông tin PGA (https://pga.huflit.edu.vn/quy-dinh-cap-truong).

- Mục tiêu sinh viên (SV) ĐH tham gia học kết nối ĐH-ThS là nhằm:

a. Thu hút người học Khá, Giỏi tiếp tục phát huy năng lực học tập và nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

b. Giúp SV có học lực Khá, Giỏi rút ngắn thời gian học tập ĐH và ThS, hướng đến tốt nghiệp cả hai trình độ này trong vòng 05 năm, bằng cách cho phép SV đăng ký học các môn học ở bậc ThS ngay trong lúc đang học Chương trình đào tạo (CTĐT) bậc ĐH;

a. Về năng lực: SV học ĐH năm thứ 3 trở lên, có điểm trung bình tích lũy của 60 tín chỉ (TC) ở bậc ĐH đạt loại Khá trở lên tại thời điểm đăng ký.

b. Về ngành học:
- Để học kết nối ĐH với ThS ngành Quản trị kinh doanh (QTKD), SV phải đang học ĐH ngành phù hợp: Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Thương mại điện tử; Quản trị du lịch-khách sạn; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính-Ngân hàng, Luật Kinh tế.
- Để học kết nối ĐH với ThS ngành Công nghệ thông tin (CNTT), SV phải đang học ĐH ngành phù hợp như: Công nghệ thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Thương mại điện tử; Quản trị kinh doanh; Tài chính - Ngân hàng.
Với các ngành khác, SV tham khảo danh mục ngành phù hợp trong đào tạo ThS tại trang Quy định cấp trường trên cổng thông tin PGA (https://pga.huflit.edu.vn/quy-dinh-cap-truong).

- Hằng năm, SV nộp đơn đăng ký học kết nối ĐH-ThS vào các tháng: 5, 6, 10, 11, đính kèm bảng điểm để được xét tuyển cùng kỳ tuyển sinh cao học. Danh sách trúng tuyển được Hiệu trưởng quyết định công nhận. Chi tiết tham khảo tại trang Đăng ký học kết nối của cổng PGA (https://pga.huflit.edu.vn/thu-tuc-dang-ky-hoc-ket-noi-dh-thac-si)

- Số học viên tuyển vào học kết nối ĐH-ThS phải đảm bảo sao cho tổng số học viên trúng tuyển Cao học và trúng tuyển học kết nối ĐH-ThS không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh về ngành đào tạo Cao học hằng năm.

- SV được chọn học các môn học ở trình độ ThS theo thời khóa biểu thông báo trên PGA tại trang https://pga.huflit.edu.vn/tkb-cao-hoc, gồm:

a. Các môn chung: Triết học và môn Tiếng Anh ở CTĐT ThS;
b. Các môn chuyên môn: phân theo ngành đào tạo ThS và môn tương ứng ở ĐH:

CÁC MÔN HỌC KẾT NỐI

a. Đề cương các môn học kết nối xem tại trang Chương trình đào tạo trên PGA: https://pga.huflit.edu.vn/ctdt-thac-si-qtkd , https://pga.huflit.edu.vn/ctdt-thac-si-cntt.
b. Học phí các môn học kết nối thực hiện theo quy định học phí của CTĐT ThS.
c. Nếu đã tích lũy môn học kết nối và có môn học tương ứng thuộc CTĐT ĐH, SV được chuyển điểm của môn học kết nối thay thế môn học tương ứng ở ĐH, với điều kiện tổng số TC của các môn được chuyển điểm không quá 16.
d. Khi tốt nghiệp ĐH, SV lập thủ tục hồ sơ nhập học bậc ThS để được xem xét và quyết định công nhận là học viên cao học.
e. Trong thời hạn không quá 03 năm, SV được chuyển khối lượng học tập và điểm các môn học kết nối có trung bình tích lũy đạt trung bình khá trở lên vào kết quả học tập bậc ThS, với điều kiện tổng số TC của các môn được chuyển điểm này không quá 25.

a. Sinh viên tải xuống mẫu đơn đăng ký học kết nối "Đơn đăng ký học chương trình kết nối ĐH-ThS" tại trang https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau - Biểu Mẫu số A.08 để điền thông tin và gửi kèm bảng điểm các môn học tại thời điểm đăng ký đến Phòng ĐTSĐH-KHCN qua Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn.
b. Thời điểm đăng ký, 20 ngày trước thời điểm tổ chức đợt tuyển sinh cao học hằng năm theo thông báo tuyển sinh tại https://pga.huflit.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh.
c. Phòng ĐTSĐH-KHCN tổ chức rà soát, đối chiếu điều kiện và tổng hợp danh sách đăng ký học kết nối và trình Hiệu trưởng phê duyệt và báo kết quả qua email của SV.
d. Vào học kết nối, SV được cấp tài khoản đăng ký các môn học theo thời khóa biểu và quản lý việc học tập kết nối trên cổng thông tin PGA.
e. Mọi chi tiết liên hệ tại:
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3863 2052 - Số nội bộ: 107

Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

Địa chỉ cổng thông tin: https://pga.huflit.edu.vn

Trang Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/dtsdhkhcn