Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2021 và nhận đơn phúc khảo

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021.

Sau khi tổ chức thi tuyển cho 2 ngành Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh ngày 25-26/12/2021, Trường công bố chính thức điểm thi của thí sinh tại đường link sau: https://pga.huflit.edu.vn/ket-qua-tuyen-sinh

Thí sinh chọn vào mục kết quả để xem điểm của minh.

Hội đồng Tuyển sinh Trường nhận đơn phúc khảo (theo mẫu) của thí sinh từ ngày 30.12.2021 đến 16g00 ngày 05.01.2021.

Quá thời hạn trên Hội đồng Tuyển sinh sẽ không xem xét, giải quyết.

Mẫu phúc khảo tại: https://pga.huflit.edu.vn/cac-bieu-mau (Mẫu 05 ).

Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng/môn.

Trân trọng.