THÔNG BÁO về việc đăng ký học các môn học bổ sung kiến thức

1. Điều kiện đăng ký học bổ sung kiến thức: 

- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học hoặc chuẩn bị tốt nghiệp đại học nhưng chưa học một số môn học theo quy định chuẩn đầu vào đối với ngành dự tuyển trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM. 

- Các môn cần BSKT theo quy định của chuẩn đầu vào các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ xem tại trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn

 

2. Quy trình đăng ký học bổ sung kiến thức: 

- Người học đăng ký học BSKT theo mẫu tại trang: https://pga.huflit.edu.vn/hoc-bo-sung-kien-thuc và gửi file scan bảng điểm đại học đến địa chỉ email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

- Thời điểm đăng ký: theo thông báo tại https://pga.huflit.edu.vn/hoc-bo-sung-kien-thuc

- Qua kiểm tra bảng điểm và các điều kiện cần thiết, Phòng ĐTSĐH-KHCN thông báo về yêu cầu các môn học BSKT và lịch học qua email của người đăng ký. 

 

3. Công nhận kết quả học bổ sung kiến thức: 

Khi hoàn thành các môn BSKT, Nhà trường xác nhận bảng điểm về các kết quả học BSKT của người học. 

 

4. Học phí các môn học bổ sung kiến thức: 

Theo mức học phí thông báo của trường. 

 

5. Chi tiết liên hệ: 

Phòng Đào tạo Sau Đại học - Khoa học Công nghệ 

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 3863 2052 - Số nội bộ: 107 

Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn 

Địa chỉ trang thông tin https://pga.huflit.edu.vn 

Trang Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/dtsdhkhcn/