Thông tin luận văn

DMHV 16CH201003 Họ và tên Trần Phú Dư Ngày sinh 15/8/1978
Khóa 2016 Điểm TB 7.96 Điểm LV 8.3