Thông tin luận văn

DMHV 16CH201009 Họ và tên Ngô Quang Nhựt Ngày sinh 30/11/1981
Khóa 2016 Điểm TB 7.24 Điểm LV 8.0