Thông tin luận văn

DMHV 16CH201015 Họ và tên Nguyễn Quý Tín Ngày sinh 08/4/1980
Khóa 2016 Điểm TB 7.75 Điểm LV 8.4