Thông tin luận văn

DMHV MIT19204 Họ và tên Nguyễn Tấn Phát Ngày sinh 13/12/1984
Khóa 2019 Điểm TB 8.13 Điểm LV 8.0