Thông tin luận văn

DMHV 16CH201005 Họ và tên Văn Trung Hiếu Ngày sinh 13/12/1991
Khóa 2016 Điểm TB 6.92 Điểm LV 7.2