Ngành công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin

Với chương trình Công Nghệ Thông Tin - MIT,học viên được học những kiến thức chuyên sâu và khả năng vận dụng kiến thức vào việc nghiên cứu cũng như ứng dụng vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. Ngoài ra chương trình còn giúp học viên cập nhật tăng cường kiến thức liên ngành giữa CNTT và ngành khác.

Post image

Ngành Quản trị kinh doanh

Với chương trình Quản Trị Kinh Doanh - MBA, bạn sẽ được học những môn học nền tảng trong các lĩnh vực lãnh đạo tổ chức, quản trị nhân sự, tư vấn kinh doanh, marketing và phân tích tài chính doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế theo định hướng ứng dụng, bám sát những vấn đề thực tế trên thế giới.

Cơ sở vật chất - Phòng học