Mục tiêu đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

1. Mục tiêu

Mục tiêu của Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh là trang bị cho học viên kiến thức nâng cao về quản trị kinh doanh theo hướng ứng dụng cao, tăng cường kiến thức liên ngành; rèn luyện kỹ năng xử lý thông tin trong quá trình ra quyết định kinh doanh, nâng cao trình độ ngoại ngữ; nâng cao năng lực vận dụng kiến thức quản trị kinh doanh để ứng dụng vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh để xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp; rèn luyện và giúp học viên hình thành thái độ, ý thức trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, tính hợp tác cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và tư duy sáng tạo, đủ khả năng quản trị hoạt động kinh doanh với hiệu quả cao tại các doanh nghiệp có hoạt động tập trung tại thị trườngtrong nước và cả doanh nghiệp có mức độ thâm nhập sâu vào thị trường thế giới.

2. Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo

Khác hẳn với các chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh đang được triển khai ở nhiều trường đại học tại Việt Nam, Chương trình đào tạo này được thiết kế đặc thù theo hướng ứng dụng, bám sát thực tiễn quản trị kinh doanh tại doanh nghiệp, từ đó giúp người học hình thành năng lực điều hành doanh nghiệp toàn diện từ cấp độ chiến lược đến cấp độ tác nghiệp ở cả môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Đồng thời, Chương trình còn trang bị cho học viên năng lực ứng dụng các tiến bộ về công nghệ trong thời đại Internet vạn vật và cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản trị kinh doanh như: maketing số (digital marketing), dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Học viên tốt nghiệp Chương trình có thể đảm nhiệm và phát huy năng lực tốt ở các vị trí quản lý cấp cao và cấp phòng ban tại doanh nghiệp; có khả năng khởi nghiệp sáng tạo và đầy đủ năng lực quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể như sau:

- Thiết kế chương trình đào tạo khác biệt hẳn với các chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh hiện có tại Việt Nam để học viên tốt nghiệp có lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường lao động. Sự khác biệt được thể hiện ở tính ứng dụng cao, tích hợp kiến thức chuyên sâu liên ngành có liên hệ mật thiết với nhau trong hoạch định và tác nghiệp, cập nhật các lĩnh vực mới phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tiếp thu, tham khảo một số học phần, nội dung trong chương trình đào tạo của các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới.

- Đáp ứng các nhu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ với với nhân sự quản trị kinh doanh có trình độ cao, chuyên sâu, cập nhật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu sắc và chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng.

- Chú trọng bổ sung các học phần trang bị cho học viên những hiểu biết sâu, kỹ năng quản trị và kỹ năng mềm quan trọng để thành công trong quản trị và kinh doanh, rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp, tư duy phản biện trên cơ sở khai thác kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh từ góc độ của một khoa học và một nghệ thuật.

- Các học phần tự chọn được thiết kế theo hướng giúp học viên có điều kiện chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu công tác trong hiện tại và tương lai trên cơ sở tích hợp các nội dung liên quan mật thiết với nhau, giảm số lượng học phần, giải quyết triệt để tình trạng trùng lắp về thông tin giữa các học phần, giúp học viên có khả năng tiếp cận mang tính hệ thống, thuận tiện trong vận dụng để xử lý các vấn đề chuyên môn phức tạp diễn ra trong thực tế hoạt động quản trị kinh doanh.

- Thiết kế chương trình có tính đến và đưa vào các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo của AUN-QA để thuận lợi khi Nhà trường triển khai đánh giá chương trình đào tạo và kiểm định chất lượng.

- Chương trình phát huy vai trò trung tâm của người học một cách thực sự, giảng viên là người dẫn dắt tri thức, định hướng vận dụng; giảm đáng kể thời lượng truyền giảng, tăng cường tính tương tác, kết nối giữa các học viên trong việc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi hướng xử lý chuyên môn trong môi tường tương tác đa ngành, đa lĩnh vực.

3. Hình thức và thời gian đào tạo

Loại hình đào tạo: Chính quy.

Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung gồm các phần kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành.Thiết kế hoạt động trên lớp theo hướng khai thác khả năng tự học, vận dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu của thực tiễn và đẩy mạnh hoạt động kết nối, chia sẻ giữa chính các học viên với sự hướng dẫn của giảng viên. Giảng viên đóng vai trò dẫn nhập, hướng dẫn học viên tự chuẩn bị các chủ đề thảo luận, tình huống quản trị kinh doanh cho trước. Học viên trình bày và phản biện theo nhóm, chia sẻ kinh nghiệm tiêu biểu liên quan đến học phần.

Thời gian đào tạo: 02 năm.