THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Đợt 2 năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-ĐNT ngày 31 tháng 3 năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Trường) thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

A. Chương trình đào tạo

1

 

Ngành tuyển sinh

Quản trị kinh doanh (8340101) – Quyết định mở ngành số 334/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014

Chương trình đào tạo cập nhật và áp dụng từ năm 2022

Số tín chỉ toàn khóa: 60

Công nghệ thông tin (8480201) - Quyết định mở ngành số 2723/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2015

2

Hình thức tuyển sinh – Địa điểm

Xét tuyển kết hợp với thi tuyển

Cơ sở chính của Trường: 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM

 

3

Hình thức học

Trực tiếp kết hợp trực tuyến vào các ngày cuối tuần

 

4

Học phí toàn khóa

69.000.000 đồng

 

Chính sách ưu đãi như sau:

- Giảm 20% học phí toàn khóa đối với cán bộ, chuyên viên, giảng viên cơ hữu của Trường khi đã tốt nghiệp thạc sĩ theo chương trình đào tạo tại Trường.

- Giảm 20% học phí toàn khóa đối với con của cán bộ, chuyên viên, giảng viên cơ hữu của Trường, khoản giảm này chia được đều và trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và học kỳ 2 của khóa học.

- Giảm 7% học phí toàn khóa đối với cựu sinh viên của Trường, khoản giảm này được chia đều và khấu trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 1 và học kỳ 2 của khóa học.

- Các khoản ưu đãi nêu trên không áp dụng cùng lúc với những chính sách học bổng và ưu đãi khác của Trường.

- Nếu người học thuộc diện được hưởng nhiều khoản ưu đãi cùng lúc thì sẽ chỉ được hưởng ở mức ưu đãi cao nhất.

B. Đối tượng dự tuyển

1. Điều kiện cần đối với người dự tuyển:

- Đã tốt nghiệp đại học (ĐH) hoặc đã đủ điều kiện tốt nghiệp ĐH hoặc trình độ tương đương trở lên của ngành phù hợp, danh mục các ngành phù hợp được quy định tại Mục 10, 11 của trang thông tin https://pga.huflit.edu.vn/quy-dinh-cap-truong;

- Lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

- Có đủ sức khỏe để học tập.

2. Chuẩn tiếng Anh đầu vào của người dự tuyển:

- Có một trong các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn đầu vào CTĐT ThS nêu tại Phụ lục I của trang https://pga.huflit.edu.vn/noi-dung-quy-dinh-cap-truong?code=385 , hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương khác theo phụ lục Thông tư 23/2021 do Bộ GD&ĐT công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên ngành tiếng Anh hoặc văn bằng tốt nghiệp ĐH trở lên mà chương trình học được thực hiện chủ yếu bằng tiếng Anh;

- Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên do Trường cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đáp ứng yêu cầu tiếng Anh chuẩn đầu vào CTĐT ThS.

3. Quy trình xét tuyển, thi tuyển đối với người dự tuyển:

Kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh xác định rõ một trong các khả năng:

- Nếu đạt yêu cầu xét tuyển, người dự tuyển được tuyển thẳng vào học CTĐT ThS.

- Nếu chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào, người dự tuyển phải dự kiểm tra tiếng Anh;

- Nếu chưa đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn đầu vào để học CTĐT ThS, người dự tuyển phải tham dự kiểm tra chuyên môn dưới hình thức vấn đáp hoặc phải học một số môn bổ túc kiến thức theo quy định.

4. Đối tượng ưu tiên:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Con đẻ của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận là đã bị dị dạng, dị tật và suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học;

- Người có thời gian công tác liên tục từ hai năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) tại các địa phương thuộc Khu vực 1 theo quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định điều động hoặc biệt phái nhận công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; 

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ hai năm trở lên tại các địa phương thuộc Khu vực 1 nêu trên.

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên, gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm (thang điểm 10) vào khi kiểm tra kiến thức chuyên môn và cộng 01 điểm (thang điểm 10) khi kiểm tra tiếng Anh nếu phải dự các phần kiểm tra này.

C. Hồ sơ dự tuyển - các mốc thời gian quan trọng

1. Hồ sơ dự tuyển: https://pga.huflit.edu.vn/quy-trinh-dang-ky

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường);

- Lý lịch của người dự thi (theo mẫu của Trường);

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có công chứng);

- Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (có công chứng);

- Bản sao bằng, chứng chỉ tiếng Anh (có công chứng) nếu đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào;

- Bản sao các giấy tờ (nếu có) để minh chứng đối tượng ưu tiên (có công chứng).

- Giấy khám sức khỏe;

- 4 hình cỡ 3´4 chụp mới nhất có ghi họ tên và ngày sinh ở mặt sau.

2. Các mốc thời gian quan trọng:

Nội dung

Mốc thời gian

Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Từ nay đến 17/2/2023

(Thời gian nghỉ Tết: 14/01/2023 đến hết 05/02/2023)

Tổ chức xét tuyển và thi tuyển sinh

Từ 13/2/2023 đến 25/2/2023

Dự kiến công bố kết quả trúng tuyển

Trước 15/3/2023

3. Chi tiết liên hệ :

Phòng Đào tạo Sau Đại học – Khoa học Công nghệ

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 3863 2052 – Số nội bộ: 107

Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

Địa chỉ trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/dtsdhkhcn