Quyết định số 405/QĐ-ĐNT ngày 23/3/2022
Ban hành quy định tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM