Thông tin luận văn

DMHV MBA19208 Họ và tên Bùi Thị Lệ Thủy Ngày sinh 15/9/1986
Khóa 2019 Điểm TB 8.14 Điểm LV 8.0