Thông tin luận văn

DMHV MBA19206 Họ và tên Tống Phan Minh Thảo Ngày sinh 23/03/1997
Khóa 2019 Điểm TB 8.18 Điểm LV 7.0