Thông tin luận văn

DMHV MBA19203 Họ và tên Bùi Thị Hồng Nhung Ngày sinh 08/02/1996
Khóa 2019 Điểm TB 8.12 Điểm LV 8.0