Thông tin luận văn

DMHV 17CH102014 Họ và tên Nguyễn Minh Trí Ngày sinh 30/3/1983
Khóa 2017 Điểm TB 8.01 Điểm LV 8.5