Thông tin luận văn

DMHV 16CH102029 Họ và tên Phạm Phan Trọng Văn Ngày sinh 27/3/1977
Khóa 2016 Điểm TB 6.85 Điểm LV 7.5