Thông tin luận văn

DMHV 15CH102118 Họ và tên Nguyễn Thanh Trúc Ngày sinh 02/01/1983
Khóa 2015 Điểm TB 7.57 Điểm LV 6.6