Thông tin luận văn

DMHV 15CH102105 Họ và tên Lê Thị Kiều Hạnh Ngày sinh 03/02/1988
Khóa 2015 Điểm TB 7.6 Điểm LV 7.5