Thông tin luận văn

DMHV 15CH102010 Họ và tên Trần Thị Kim Hà Ngày sinh 23/01/1982
Khóa 2015 Điểm TB 7.5 Điểm LV 7.0