Chuẩn đầu vào

- Chuẩn đầu vào là các yêu cầu tối thiểu mà người học cần có để theo học CTĐT ThS; chuẩn ngoại ngữ đầu vào tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam do Bộ GDĐT ban hành.

- Đã tốt nghiệp đại học (ĐH) hoặc đã đủ điều kiện tốt nghiệp ĐH hoặc trình độ tương đương trở lên của ngành phù hợp (xem tại trang thông tin https://pga.huflit.edu.vn/nganh-tuyen-sinh); đối với người dự tuyển vào CTĐT ThS theo định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến ngành đào tạo thạc sĩ.

- Đáp ứng chuẩn đầu vào về chuyên môn của CTĐT ThS tại Trường và quy định về chuẩn chương trình đào tạo hiện hành do Bộ GDĐT ban hành.

- Lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

- Có đủ sức khỏe để học tập.

- Khi xét tuyển vào đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, nếu có yêu cầu phải học bổ sung kiến thức trình độ đại học. Căn cứ bảng điểm tốt nghiệp đại học, các môn học bổ sung kiến thức có thể bao gồm:

1. Quản trị học;
2. Quản trị chiến lược;
3. Quản trị nhân sự;
4. Kinh tế học đại cương;
5. Quản trị Marketing./.