Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

LO1 – Nắm vững và hiểu rõ các kiến thức nền tảng của các ngành khoa học được ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

LO2 – Hiểu rõ vai trò và các tác động toàn cầu hóa và các thay đổi trong môi trường kinh doanh, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động quản trị kinh doanh.

LO3 – Nắm vững và hiểu rõ kiến thức chuyên sâu ở các lĩnh vực cốt lõi trong quản trị kinh doanh.

Về kỹ năng

LO4 – Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin kinh doanh để ra quyết định kinh doanh một cách khoa học.

LO5 – Có kỹ năng lãnh đạo cá nhân và lãnh đạo tổ chức hiệu quả.

LO6 – Có trình độ tiếng Anh tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, có kỹ năng Tiếng Anh chuyên ngành đáp ứng yêu cầu ở cấp độ của cấp quản lý, có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong quản trị kinh doanh; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn, viết báo cáo liên quan đến quản trị kinh doanh; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện các vấn đề trong quản trị kinh doanh, đàm phán thương mại với đối tác nước ngoài

Về phẩm chất - thái độ

LO7 – Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

LO8 – Có tinh thần hợp tác trong công việc, thái độ tích cực trong làm việc nhóm.

LO9 – Có thái độ làm việc khoa học, tư duy hệ thống và và tinh thần học tập suốt đời.

Về năng lực

LO10 – Vận dụng tốt kiến thức chuyên sâu về kinh tế và quản trị kinh doanh để giải quyết các tình huống cụ thể trong quản trị kinh doanh.

LO11 – Phân tích và đánh giá được hiện trạng kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó thiết lập được các chiến lược, kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp.

LO12 – Có khả năng thẩm định kế hoạch; có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Học viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngànhQuản trị kinh doanh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh có thể đảm nhận vị trí giám đốc/phó giám đốc doanh nghiệp; lãnh đạo các phòng/ban chức năng hoặc đội nhóm ở các lĩnh vực: chiến lược và kế hoạch kinh doanh, tổ chức và quản trị nguồn nhân lực, marketing, logistics, tài chính, quản trị chất lượng, R&D, quản trị dự án…