Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đến 30/05/2024

Chi tiết thông báo xem tại trang: https://pga.huflit.edu.vn/chi-tiet-thong-bao?id=242

---

1. Hồ sơ dự tuyển: 

Các mẫu hồ sơ tại trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn/quy-trinh-dang-ky 

2. Các mốc thời gian quan trọng: 

Nội dung 

Mốc thời gian 

Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh 

Từ 11/3/2024 đến 30/5/2024 

tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra năng lực chuyên môn, tiếng Anh 

Từ 31/5/2024 đến 15/6/2024 

Dự kiến công bố kết quả trúng tuyển  

Trước 12/7/2024 

3. Chi tiết liên hệ : 

Phòng Đào tạo Sau Đại học - Khoa học Công nghệ 

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 3863 2052 - Số nội bộ: 107 

Emaildtsdhkhcn@huflit.edu.vn 

Địa chỉ trang thông tinhttps://pga.huflit.edu.vn 

Trang Fanpage chính thứchttps://www.facebook.com/dtsdhkhcn/