Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2024

A. Các ngành đào tạo 

 1    

Ngành tuyển sinh 

Quản trị kinh doanh (8340101) 

Công nghệ thông tin (8480201) 

Hình thức tuyển sinh 

Địa điểm 

Xét tuyển  

Cơ sở chính của Trường: 828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. HCM 

Hình thức học 

Trực tiếp kết hợp trực tuyến vào các ngày cuối tuần 

Học phí toàn khóa 

75.000.000 đồng 

Chính sách ưu đãi như sau: 

 • Giảm 20% học phí toàn khóa đối với cán bộ, chuyên viên, giảng viên cơ hữu của Trường khi đã tốt nghiệp thạc sĩ theo chương trình đào tạo tại Trường. 

 • Giảm 20% học phí toàn khóa đối với con của cán bộ, chuyên viên, giảng viên cơ hữu của Trường, khoản giảm này được chia đều và trừ trực tiếp vào học phí của 2 học kỳ. 

 • Giảm 7% học phí toàn khóa đối với cựu sinh viên của Trường; nhóm 5 người trở lên đăng ký cùng lúc hoặc cùng đơn vị công tác; đối với người học là người nước ngoài, khoản giảm này được chia đều và trừ trực tiếp vào học phí 2 học kỳ. 

 • Các khoản ưu đãi trên đây không áp dụng cùng lúc với những chính sách học bổng và ưu đãi khác của Trường. 

 • Nếu người học thuộc diện được hưởng nhiều ưu đãi cùng lúc thì sẽ chỉ được hưởng ở mức ưu đãi cao nhất. 

B. Đối tượng dự tuyển  

1. Điều kiện cần đối với người dự tuyển: 

 • Đã tốt nghiệp đại học (ĐH) hoặc đã đủ điều kiện tốt nghiệp ĐH hoặc trình độ  
  tương đương trở lên của ngành phù hợp (xem tại trang thông tin https://pga.huflit.edu.vn); đối với người dự tuyển vào CTĐT ThS theo định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến ngành đào tạo thạc sĩ. 

 • Đáp ứng chuẩn đầu vào về chuyên môn của CTĐT ThS tại Trường và quy định về chuẩn chương trình đào tạo hiện hành do Bộ GDĐT ban hành.                                  

 • Lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận. 

 • Có đủ sức khỏe để học tập. 

2. Chuẩn tiếng Anh đầu vào của người dự tuyển: 

Đạt năng lực tiếng Anh theo chuẩn đầu vào của CTĐT ThS, trình bày tại khoản 3,  Điều 4 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-ĐNT, ngày 23/3/2022 của Trường về Quy định tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.     

3. Điều kiện xét tuyển đối với người dự tuyển: 

 • Tổ chức xét tuyển căn cứ trên hồ sơ của người dự tuyển: 

a) Năng lực học tập: đánh giá qua học tập các môn học cơ sở ngành của ngành phù hợp và kết quả xếp hạng tốt nghiệp ĐH; 

b) Năng lực tiếng Anh: đánh giá theo chuẩn tiếng Anh đầu vào; 

c) Khả năng học thuật: đánh giá qua kết quả nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên; công bố, giải thưởng khoa học; bài báo được đăng trên tạp chí hoặc hội thảo (có phản biện); hoặc đạt huy chương, giải thưởng khoa học trẻ cấp thành phố  
trở lên. Các sản phẩm khoa học phải có chủ đề liên quan đến ngành dự tuyển; 

d) Trải nghiệm công việc sau khi tốt nghiệp ĐH;  

đ) Diện ưu tiên nếu có của đối tượng dự tuyển. 

4. Đối tượng ưu tiên: 

 • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 

 • Con liệt sĩ; 

 • Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; 

 • Con đẻ của những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận là đã bị dị dạng, dị tật và suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học; 

 • Người có thời gian công tác liên tục từ hai năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) tại các địa phương thuộc Khu vực 1 theo quy định tại Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GDĐT. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định điều động hoặc biệt phái nhận công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;   

 • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ hai năm trở lên tại các địa phương thuộc Khu vực 1 nêu trên. 

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên, gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm (thang điểm 10) khi kiểm tra kiến thức chuyên môn nếu phải dự phần kiểm tra này. 

C. Hồ sơ dự tuyển - các mốc thời gian quan trọng 

1. Hồ sơ dự tuyển: 

Các mẫu hồ sơ tại trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn/quy-trinh-dang-ky 

2. Các mốc thời gian quan trọng: 

Nội dung 

Mốc thời gian 

Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh 

Từ 11/3/2024 đến 30/5/2024 

tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra năng lực chuyên môn, tiếng Anh 

Từ 31/5/2024 đến 15/6/2024 

Dự kiến công bố kết quả trúng tuyển  

Trước 12/7/2024 

3. Chi tiết liên hệ : 

Phòng Đào tạo Sau Đại học - Khoa học Công nghệ 

828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 3863 2052 - Số nội bộ: 107 

Email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn 

Địa chỉ trang thông tin: https://pga.huflit.edu.vn 

Trang Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/dtsdhkhcn/