Thời khóa biểu lớp MBA192 (Khóa 6) – Học kỳ 3 (2019-2020)

STT

MÔN

TC

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

GIẢNG VIÊN

PHÒNG HỌC

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

1

Tiếng Anh thương mại nâng cao

3

45

Tối thứ Hai

(18g15 – 20g45)

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

tuan.nm@huflit.edu.vn

Trực tuyến qua MST

Tiết 9-11

06/7/2020

2

Toàn cầu hóa và kinh doanh quốc tế

3

45

Sáng thứ Bảy

(08g25 – 12g00)

TS. Nguyễn Đức Hoài Anh

ndhoaianh@huflit.edu.vn

A23

Tiết 3-6

04/7/2020

3

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

3

45

Chiều thứ Bảy

(12g45 – 16g20)

TS. Phùng Thanh Bình

binhpt@uel.edu.vn

A23

Tiết 7-10

18/7/2020

4

Quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp

3

45

Sáng Chủ nhật

(08g25 – 12g00)

TS. Hồ Trung Thành

thanhht@uel.edu.vn

A23

Tiết 3-6

05/7/2020

5

Quản trị marketing và thương hiệu

3

45

Chiều Chủ nhật

(12g45 – 16g20)

TS. Ao Thu Hoài

aothuhoai@ufm.edu.vn

A23

Tiết 7-10

12/7/2020