THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỌC PHÍ CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023-2024

1. Mức thu học phí:

Học phí được tính theo số lượng tín chỉ các môn học viên đăng ký trong học phần, cụ thể:

  • Khóa 2020, 2021: 1.000.000đ/tín chỉ.
  • Khóa 2022, 2023: 1.150.000đ/tín chỉ.
  • Học viên đăng ký học trước các môn của chương trình thạc sĩ: 1.150.000đ/tín chỉ.

2. Hình thức đóng học phí: Chuyển khoản

Học viên đóng học phí qua tài khoản ngân hàng của Trường như sau:

  • Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM.
  • Số tài khoản:  6221201004234
  • Chi nhánh: Agribank chi nhánh Nam Hoa.
  • Nội dung chuyển khoản: Mã số HV - Họ tên - 2023-2024.

(Ví dụ: MBA21201 - Nguyễn Văn A - 2023-2024).

Lưu ý: Trước khi đóng học phí học viên vui lòng kiểm tra chính xác số tiền đóng học phí tại tài khoản cá nhân website https://pga.huflit.edu.vn và chuyển đúng số tiền học phí của mình. Trường không giải quyết các trường hợp nộp thừa học phí của học viên.

3. Thời gian đóng học phí: Từ ngày 04/9/2023 đến 18/9/2023.

Trân trọng./.