Đăng ký tham dự buổi báo cáo chuyên đề:
“Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và công bố nghiên cứu trên tạp chí quốc tế” của PGS.TS. Lưu Trọng Tuấn

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM tổ chức buổi báo cáo chuyên đề:
“Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và công bố nghiên cứu trên tạp chí quốc tế” do PGS.TS. Lưu Trọng Tuấn từ Swinburne University of Technology trình bày.

Thời gian: 09:30 – 11:00, Thứ năm, 13/7/2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo, lầu 1, cơ sở Sư Vạn Hạnh.

Một số bài nghiên cứu của diễn giả đăng trên tạp chí quốc tế ở các lĩnh vực như Leadership, Hành vi tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực: https://scholar.google.com/citations?user=vzf2rRgAAAAJ&hl=vi

Đăng ký tham dự: https://forms.office.com/r/Fk2kKKHwQM

Thời hạn đăng ký: 16g30 ngày 10/7/2023.

Liên hệ thông tin: