Thông tin luận văn

DMHV 15CH102002 Họ và tên Ngô Thị Mỵ Châu Ngày sinh 04/4/1991
Khóa 2015 Điểm TB 7.9 Điểm LV 7.0