Thông tin luận văn

DMHV 14CH102034 Họ và tên Nguyễn Minh Trí Ngày sinh 30/12/1981
Khóa 2014 Điểm TB 7.09 Điểm LV 5.7