Kế hoạch tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN KH-HT-ĐTSĐH

Số: 72/KH-SĐH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thời gian: Thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020                                 Địa điểm: 828 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TP.HCM

HỘI ĐỒNG 1 – PHÒNG HỌP (LẦU 1 – KHU B) – BUỔI CHIỀU: BẮT ĐẦU TỪ 13G30

STT

Thời gian

Họ và tên học viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

  1.  

13g30 – 14g15

Ngô Quang Nhựt

MSHV: 16CH201009

Xây dựng hệ thống quản lý ký túc xá thông minh ứng dụng công nghệ RFID

TS. Nguyễn Trần Minh Thư

  1.  

14g30 – 15g15

Văn Trung Hiếu

MSHV: 16CH201005

Ứng dụng nhận diện khuôn mặt để đánh dấu người rút thẻ ATM không phải là chủ nhân của thẻ

TS. Vũ Thanh Hiền

  1.  

15g30 – 16g15

Đào Lê Thảo Nguyên

MSHV: 16CH201008

Nghiên cứu, ứng dụng Google Apps phục vụ công tác đào tạo

TS. Đặng Trường Sơn

  1.  

16g30 – 17g15

Phan Hải Nam

MSHV: 16CH201007

Ứng dụng LSTM phát hiện bất thường nhịp tim trong dữ liệu âm tâm đồ

PGS.TS. Phạm Thế Bảo

                                                

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Xanh

Quý học viên lưu ý các tiêu chí đánh giá sau:

Mục

Tiêu chí đánh giá (mỗi điểm đánh giá tính đến một số lẻ)

A.

  1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài luận văn

≤ 3điểm

  2. Mục tiêu nghiên cứu, sự phù hợp với yêu cầu của một luận văn

 

  3. Phương pháp nghiên cứu, số liệu sử dụng trong nghiên cứu

B.

  4. Tài liệu tham khảo đã sử dụng và trích dẫn trong luận văn

≤ 3điểm

  5. Tính sáng tạo về xử lý dữ liệu, thực hiện nghiên cứu đề tài

 

  6. Kết quả đạt được so với mục tiêu đặt ra của đề tài luận văn

C.

  7. Luận văn được soạn thảo, in ấn, theo mẫu báo cáo khoa học

≤ 3điểm

  8. Bảo vệ luận văn: chủ động, mạch lạc,.. và đảm bảo thời gian

 

  9. Trả lời câu hỏi liên quan đến luận văn của học viên lúc bảo vệ

≤ 1điểm

10. Thành tích công bố báo cáo khoa học của học viên