Lớp MBA212

Thời gian bắt đầu chung của khóa: 25/6/2022

STT

MÔN

TC

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

GIẢNG VIÊN

PHÒNG HỌC

1

Tiếng Anh thương mại nâng cao

3

45

Sáng thứ Bảy

(08g25 – 12g00)

TS. Trần Thị Lan Anh

anhttl@huflit.edu.vn

D22, A21

2

Quản trị tài chính và Quản trị công ty

3

45

Chiều thứ Bảy

(12g4517g10)

TS. Trần Dương Sơn

sontd@ueh.edu.vn

D22, A21

3

Phân tích, dự báo trong KD

3

45

Sáng Chủ nhật

(07g35 – 12g00)

TS. Lê Tuấn Bách

letuanbach.cs2@ftu.edu.vn

D22, A21

Tối thứ Năm

(18g15 – 20g45)

A21

4

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

3

45

Chiều Chủ nhật

(12g45 – 17g10)

TS. Phùng Thanh Bình

binhpt@uel.edu.vn

D22, A21

Ghi chú phòng học:

  • A21, cơ sở 828 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10
  • D22, cơ sở 298-304 Cao Thắng (nối dài), P.12, Q.10

Lớp MIT202

STT

MÔN

TC

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

GIẢNG VIÊN

PHÒNG HỌC

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

1

Xử lý ảnh và thị giác máy tính

4

60

Tối thứ Bảy

18g15 – 20g45

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

tsbinh@gmail.com

Trực tuyến

04/6/2022

Sáng Chủ nhật

07g00 – 10g35

2

Học máy

4

60

Tối thứ Ba

18g15 – 20g45

TS. Lê Thành Sách

ltsach@hcmut.edu.vn

Trực tuyến

14/6/2022

Tối thứ Năm

18g15 – 20g45