QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

Tổ chức xét tuyển căn cứ trên hồ sơ của người dự tuyển:

- Năng lực học tập: đánh giá qua học tập các môn học cơ sở ngành của ngành phù hợp và kết quả xếp hạng tốt nghiệp ĐH;

- Năng lực tiếng Anh: đánh giá theo chuẩn tiếng Anh đầu vào;

- Khả năng học thuật: đánh giá qua kết quả nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên; công bố, giải thưởng khoa học; bài báo được đăng trên tạp chí hoặc hội thảo (có phản biện); hoặc đạt huy chương, giải thưởng khoa học trẻ cấp thành phố trở lên. Các sản phẩm khoa học phải có chủ đề liên quan đến ngành dự tuyển;

- Trải nghiệm công việc sau khi tốt nghiệp ĐH;

- Diện ưu tiên nếu có của đối tượng dự tuyển.

- Sinh viên điền vào form đăng ký học trước theo mẫu bên dưới tại trang thông tin và gửi bảng điểm trung bình tích lũy các môn học đến thời điểm đăng ký học trước qua email:dtsdhkhcn@huflit.edu.vn

- Thời điểm đăng ký: 15 ngày trước thời gian tổ chức lớp học ghi trên thời khóa biểu tại trang https://pga.huflit.edu.vn/ (thông báo học vụ đào tạo thạc sĩ).

- Phòng ĐTSĐH-KHCN tổ chức rà soát, kiểm tra, đối chiếu điều kiện và tổng hợp danh sách đăng ký học trước các môn học của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ trình Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo kết quả qua email của sinh viên.

- Người học đăng ký học BSKT theo mẫu tại trang: https://pga.huflit.edu.vn/hoc-bo-sung-kien-thuc và gửi file scan bảng điểm đại học đến địa chỉ email: dtsdhkhcn@huflit.edu.vn.

- Thời điểm đăng ký: theo thông báo tại https://pga.huflit.edu.vn/hoc-bo-sung-kien-thuc

- Qua kiểm tra bảng điểm và các điều kiện cần thiết, Phòng ĐTSĐH-KHCN thông báo về yêu cầu các môn học BSKT và lịch học qua email của người đăng ký.