Đội ngũ giảng viên ngành Quản trị kinh doanh

STT Họ và tên Chức danh Chức vụ
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
1 TS Nguyễn Ngọc Huân Giảng viên Trưởng khoa
2 TS Nguyễn Đức Hoài Anh Giảng viên
3 TS Nguyễn Văn Phước Giảng viên
4 TS Nguyễn Thị Xuân Lan Giảng viên
5 TS Nguyễn Thị Tuyết Như Giảng viên
6 TS Nguyễn Thanh Sơn Giảng viên
7 TS Phạm Thị Yên Giảng viên
8 TS Nguyễn Đức Châu Giảng viên
9 TS Phạm Thị Duyên Hồng Giảng viên
10 TS Châu Ngọc Huy Giảng viên
11 TS Nguyễn Phú Thọ Giảng viên
GIẢNG VIÊN MỜI
1 PGS.TS Hà Nam Khánh Giao Giảng viên cao cấp Trưởng khoa Vận tải hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam
2 PGS.TS Trần Tiến Khai Giảng viên cao cấp
3 PGS.TS Võ Thị Quý Giảng viên cao cấp
4 TS Tạ Thị Kiều An Giảng viên Nguyên Phó hiệu trưởng ĐH Hùng Vương
5 TS Phùng Thanh Bình Giảng viên Trưởng bộ môn Marketing – Khoa QTKD – ĐH Kinh Tế - Luật TPHCM
6 TS Huỳnh Thị Thu Sương Giảng viên
7 TS Bùi Văn Sơm Giảng viên
8 TS Thái Trí Dũng Giảng viên
9 TS Huỳnh Thị Thu Sương Giảng viên
10 TS Lê Cao Thanh Giảng viên
11 TS Nguyễn Thế Khải Giảng viên
12 TS Đinh Tiên Minh Giảng viên
13 TS Phạm Quốc Hùng Giảng viên