Thông báo điểm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.HCM      
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ       
                 
                 
KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 2020 MÔN TIẾNG ANH
NGÀY THI TUYỂN: 26-27/12/2020

 

TT Số báo danh Họ và tên học viên Năm sinh Nơi sinh Điểm trước phúc khảo Điểm sau khi phúc khảo Ghi chú
1 IT20204 Trần Võ Hảo 25/8/1992 Tây Ninh 4.3 4.3  
2 IT20212 Trần Thị Kiều Nhanh 07/5/1984 Hậu Giang 4.5 4.5