Kế hoạch tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN KH-HT-ĐTSĐH

Số: 87/KH-SĐH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thời gian: Thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2020                                        Địa điểm: 828 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TP.HCM

 

HỘI ĐỒNG 1 – PHÒNG HỘI THẢO (LẦU 1 – KHU B) – BUỔI SÁNG: BẮT ĐẦU TỪ 7G45

STT

Thời gian

Họ và tên học viên

Tên đề tài

Người hướng dẫn

1

07g45 – 8g30

Trương Hồng Dũng

MSHV: 15CH102009

 

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu giày ALDO.

TS. La Xuân Đào

2

8g35 – 9g20

Dương Quốc Khánh

MSHV: 16CH102014

 

Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp tác động đến sự gắn kết của nhân viên tại Công ty Cổ phần Công nghệ thiết bị dịch vụ & môi trường Ánh Thủy

PGS.TS. Đào Duy Huân

3

9g25 – 10g10

Lê Ngọc Thùy Khanh

MSHV: 16CH102013

Nghiên cứu sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ thuế tại Chi cục Thuế quận 6

TS. Phạm Quốc Hùng

4

10g15 – 11g00

Vũ Thị Khánh Vân

MSHV: 16CH102028

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng số tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Hải Quang

5

11g00 – 11g45

Nguyễn Hải Yến

MSHV: 16CH102031

 

Các yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

TS. Đinh Tiên Minh