Thời khóa biểu lớp MIT192 (Khóa 2) – Học kỳ 3 (2019-2020)

STT

MÔN

TC

SỐ TIẾT

THỜI GIAN

GIẢNG VIÊN

PHÒNG HỌC

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

1

Tiếng Anh II

3

45

Tối thứ Năm

(18g15 – 20g45)

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

tuan.nm@huflit.edu.vn

Trực tuyến qua MST

Tiết 9-11

09/7/2020

2

Công nghệ phần mềm nâng cao

4

60

Sáng thứ Bảy

(08g25 – 12g00)

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

tsbinh@gmail.com

A25

Tiết 3-6

04/7/2020

3

Hệ thống thông tin quản lý

4

60

Chiều thứ Bảy

(12g45 – 16g20)

TS. Nguyễn Thiên Bảo

ntbaovn@gmail.com

A25

Tiết 7-10

04/7/2020

4

Cơ sở dữ liệu nâng cao

4

60

Sáng Chủ nhật

(08g25 – 12g00)

PGS.TS. Dương Tuấn Anh

anh.dt@huflit.edu.vn

A25

Tiết 3-6

05/7/2020

5

Khai phá tri thức và Khai thác dữ liệu

4

60

Chiều Chủ nhật

(12g45 – 16g20)

TS. Nguyễn Đức Cường

cuong.nd@huflit.edu.vn

A25

Tiết 7-10

05/7/2020