Thông báo nộp luận văn thạc sĩ sau khi đã bảo vệ

1. Đối với luận văn không có yêu cầu chỉnh sửa từ Hội đồng đánh giá

Học viên nộp 2 quyển luận văn (đóng bìa xanh dương mạ vàng) theo quy định trình bày luận văn đã đăng tải tại website https://pga.huflit.edu.vn kèm 1 đĩa CD file luận văn thạc sĩ về Ban KH-HT-ĐTSĐH.

Học viên trình bày tóm tắt luận văn trên 1 trang A4: tên học viên, tên đề tài luận văn, nội dung nghiên cứu, phương pháp, kết quả… và gửi mail về địa chỉ bankhhtdtsdh@huflit.edu.vn (không cần bản in).

Hạn chót nộp luận văn: 30/6/2020.

2. Đối với luận văn có yêu cầu chỉnh sửa từ Hội đồng đánh giá

Học viên nhận các bản nhận xét luận văn thạc sĩ tại Ban KH-HT-ĐTSĐH để chỉnh sửa từ 03/6/2020.

Học viên gửi 2 phiếu giải trình chỉnh sửa luận văn sau bảo vệ cho thành viên hội đồng xác nhận sau khi đã chỉnh sửa theo (mẫu số 22).

Học viên đóng kèm 2 phiếu giải trình chỉnh sửa luận văn sau bảo vệ vào 2 quyển luận văn (đóng bìa xanh dương mạ vàng) theo quy định trình bày luận văn đã đăng tải tại website https//:pga.huflit.edu.vn kèm 1 đĩa CD file luận văn thạc sĩ về Ban KH-HT-ĐTSĐH .

Học viên trình bày tóm tắt luận văn trên 1 trang A4: tên học viên, tên đề tài luận văn, nội dung nghiên cứu, phương pháp, kết quả… và gửi mail về địa chỉ bankhhtdtsdh@huflit.edu.vn (không cần bản in).

Hạn chót nộp luận văn: 30/6/2020.

3. Thông tin mã ngành, quyết định thành lập hội đồng

Mã ngành Công nghệ thông tin: 8480201.

Hội đồng chấm luận văn tổ chức ngày 30/5/2020.

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận văn: số 121/QĐ-ĐNT ngày 15/5/2020.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN KH-HT-ĐTSĐH

Số: 72/KH-SĐH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thời gian: Thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020                                 Địa điểm: 828 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10, TP.HCM

HỘI ĐỒNG 1 – PHÒNG HỌP (LẦU 1 – KHU B) – BUỔI CHIỀU: BẮT ĐẦU TỪ 13G30

STT

Thành viên hội đồng

Họ và tên học viên

Tên đề tài

1

Chủ tịch: PGS.TS. Trần Văn Lăng

PB 1: TS. Trần Minh Thái

PB2: TS. Đặng Trường Sơn

Ủy viên: TS. Vũ Thanh Hiền

Thư ký: TS. Nguyễn Đức Cường

Ngô Quang Nhựt

MSHV: 16CH201009

Xây dựng hệ thống quản lý ký túc xá thông minh ứng dụng công nghệ RFID

2

Chủ tịch: PGS.TS. Trần Văn Lăng

PB 1: TS. Trần Minh Thái

PB2: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên: TS. Đặng Trường Sơn

Thư ký: TS. Nguyễn Đức Cường

Văn Trung Hiếu

MSHV: 16CH201005

Ứng dụng nhận diện khuôn mặt để đánh dấu người rút thẻ ATM không phải là chủ nhân của thẻ

3

Chủ tịch: PGS.TS. Trần Văn Lăng

PB 1: TS. Trần Minh Thái

PB2: TS. Vũ Thanh Hiền

Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Thư ký: TS. Nguyễn Đức Cường

Đào Lê Thảo Nguyên

MSHV: 16CH201008

Nghiên cứu, ứng dụng Google Apps phục vụ công tác đào tạo

4

Chủ tịch: PGS.TS. Trần Văn Lăng

PB 1: TS. Trần Minh Thái

PB2: PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên: TS. Vũ Thanh Hiền

Thư ký: TS. Nguyễn Đức Cường

Phan Hải Nam

MSHV: 16CH201007

Ứng dụng LSTM phát hiện bất thường nhịp tim trong dữ liệu âm tâm đồ